Często wskutek intensywnych opadów deszczu uaktywniają się osuwiska. Niejednokrotnie takie osuwiska z biegiem czasu niszczą np. drogi, z którymi sąsiadują. Polski rząd dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć samorządy w naprawianiu szkód.

I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podpisał dziś umowę ze starostą powiatu wielickiego Adamem Kociołkiem potwierdzającą dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu właściwych prac w ramach zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Łazany. Obecna była także poseł Urszula Rusecka.

- Osuwisko w miejscowości Łazany w powiecie wielickim jest określane jako osuwisko „aktywne ciągle”. Powiat na realizację zadania w miejscowości Łazany otrzymał blisko 7,5 mln zł dofinansowania. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji wynosi ponad 10,4 mln zł, a planowany termin jej zakończenia to grudzień tego roku – mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W ramach zadania zostanie wykonana stabilizacja osuwiska poprzez wykonanie konstrukcji oporowych oraz odbudowa drogi powiatowej relacji Łazany - Niegowić w miejscowości Łazany, gmina Biskupice na długości 225m.

Prawie 50 mln zł dla Małopolski

- W 2023 roku do dziś na mój wniosek Ministrowie: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Finansów przeznaczyli dla małopolskich samorządów środki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji 46 zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w wysokości prawie 50 mln zł – przekazuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W tej puli ponad 27,4 mln zł to dofinansowanie realizacji 16 zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Te zadania to zarówno wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, projektowo-budowlanych, jak i właściwe prace stabilizujące.

Potrzeby są ogromne, bo część naszego województwa to naturalne osuwiska, które się uaktywniają. Bywa tak, że przez wiele lat są nieaktywne. Potem ze starych map wynika, że teren jest osuwiskowy i te działania oraz badania trzeba prowadzić głębiej. To jest to, na co zwracamy uwagę podczas posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, którego jestem przewodniczącym – dodaje I wicewojewoda Ryszard Pagacz.


20230915_Wieliczka_umowa 20230915_Wieliczka_umowa 20230915_Wieliczka_umowa 20230915_Wieliczka_umowa 20230915_Wieliczka_umowa 20230915_Wieliczka_umowa 20230915_Wieliczka_umowa 20230915_Wieliczka_umowa 20230915_Wieliczka_umowa 20230915_Wieliczka_umowa