Miażdżyca, wraz z jej powikłaniami, jest jednym z najistotniejszych problemów współczesnej medycyny. Dlatego też stała się ważnym zagadnieniem systemu opieki zdrowotnej. Było to impulsem dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie do zorganizowania spotkania poświęconego diagnostyce i terapii osób zagrożonych utratą kończyny. Konferencja pn. „Małopolska na dwóch nogach” to wstęp do prozdrowotnego projektu udoskonalenia organizacji leczenia w Małopolsce pacjentów z miażdżycą tętnic kończyn dolnych w stadium niedokrwienia zagrażającego utratą kończyny.

W dzisiejszej konferencji uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który objął nad wydarzeniem patronat honorowy.

– Częstość występowania miażdżycy stale wzrasta i dotyka coraz większej liczby ludzi. Nieleczona lub niewłaściwie leczona może prowadzić nawet do utraty kończyny. Zespół lekarsko-pielęgniarski Oddziału Klinicznego Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego ma za sobą wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn, którym przy okazji tej konferencji chce się podzielić z personelem medycznym z Małopolski. Konferencja to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i podniesienia jakości oferowanych przez małopolskie lecznice usług w zakresie leczenia miażdżycy – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Konferencja skierowana była głównie do ordynatorów, kierowników, lekarzy i lekarzy specjalistów pracujących na oddziałach internistycznych, chirurgicznych, diabetologicznych i dermatologicznych. Jej celem było zaprezentowanie możliwości leczenia oraz szybkiego reagowania z krótką ścieżką dotarcia pacjenta do wyspecjalizowanych ośrodków.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów, obejrzeli prezentację zabiegu rewaskularyzacji (czyli zabiegu, który ma umożliwić krwi przepływ przez naczynie), a także wzięli udział w dyskusji nad optymalnym wykorzystaniem aktualnych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w Małopolsce. W dalszym toku projekt będzie obejmował szkolenie zainteresowanych zespołów lekarsko-pielęgniarskich w zakresie szybkiej diagnostyki nieinwazyjnej przewlekłego niedokrwienia zagrażającego utratą kończyny oraz leczenia poprzedzającego interwencje naczyniowe.


20230915_Szpital_Uniwersytecki_konferencja 20230915_Szpital_Uniwersytecki_konferencja 20230915_Szpital_Uniwersytecki_konferencja 20230915_Szpital_Uniwersytecki_konferencja 20230915_Szpital_Uniwersytecki_konferencja 20230915_Szpital_Uniwersytecki_konferencja 20230915_Szpital_Uniwersytecki_konferencja 20230915_Szpital_Uniwersytecki_konferencja