– Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale to ponad 70 lat tradycji. Posiada szeroką ofertę dydaktyczną, z której korzysta młodzież ze Skały i okolicznych miejscowości. Od 2013 r. w szkole funkcjonuje także internat. Ze względu na dużą i wciąż rosnącą liczbę uczniów konieczna była rozbudowa. Rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego leży na sercu odpowiednie wykształcenie młodzieży, stąd na realizację tej inwestycji powiat krakowski otrzymał środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 4 mln zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Nowa jakość nauki


Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale dysponuje łącznie dwoma budynkami – jednym budynkiem w Skale i jednym w Łazach. Budynek filii internatu w Łazach ze względu na zły stan techniczny został wyłączony z użytkowania. W związku z tym wychowankowie zostali przeniesieni do internatu w Skale, co spowodowało znaczne zagęszczenie liczby uczniów w pokojach.

W ramach inwestycji przewidziano rozbudowę budynku dydaktyczno-oświatowego o dodatkowe skrzydło wraz z przebudową części istniejącej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Nowa powierzchnia w zaprojektowanym skrzydle budynku umożliwi pozyskanie dodatkowych sypialni, które pozwolą na przeniesienie części wychowanków do powstałych pokoi, a tym samym zostanie obniżona liczba uczniów w pokojach – z 4 do 3 osób. Ponadto powstanie 6 dodatkowych sal dydaktycznych. Będzie również możliwość odtworzenia biblioteki szkolnej oraz stworzenia miejsca dla pobytu uczniów czekających na rozpoczęcie lekcji lub na odjazd autobusów (aktualnie uczniowie oczekują na korytarzach).

Zakres prac obejmuje także m.in. przebudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia terenu czy utwardzenie terenu stanowiącego dojścia i dojazdy z naziemnymi miejscami postojowymi, małą architekturą i pochylni dla osób niepełnosprawnych.

– Walczymy o odpowiedni standard bazy dydaktycznej. Stawiamy też na spełnienie wymagań związanych z dostępnością budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki rozbudowie budynku szkoły uda się uzyskać prawie 1400 m2 dodatkowej powierzchni użytkowej. Stworzy to warunki niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Całkowity koszt inwestycji to niemal 11 mln zł. W 2023 r. planowane nakłady wynoszą ponad 10,3 mln zł. Środki przyznane z rezerwy ogólnej to 4 mln zł. Pozostałą kwotę stanowi wkład własny powiatu, na który składają się: środki własne samorządu (ponad 2,5 mln zł), środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ponad 3,7 mln zł) oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ponad 81 tys. zł).


Pomocna dłoń. Tak działa rezerwa budżetowa rządu premiera Mateusza Morawieckiego


– Wsparcie, jakie otrzymała w tym roku Małopolska z rezerwy ogólnej budżetu państwa, to już prawie 53 mln zł. W ubiegłym roku wynosiło ono 33 mln zł. Także z rezerwy Ministra Finansów otrzymaliśmy w tym roku już ponad 12 mln zł, zaś w roku ubiegłym ok. 5 mln zł. Wiele wśród tych dofinansowanych zadań stanowią te związane z edukacją, a konkretnie z pracami w budynkach szkół – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Inwestycje edukacyjne, które w tym roku uzyskały wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa lub rezerwy, którą dysponuje Minister Finansów, to m.in:

  • gmina Wadowice na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zawadce – prawie 2,2 mln zł,
  • gmina Klucze na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym – 1,2 mln zł,
  • gmina Tarnów na przebudowę i rozbudowę szkoły podstawowej o halę sportową i segment dydaktyczny w miejscowości Wola Rzędzińska – ponad 1,5 mln zł,
  • gmina Kalwaria Zebrzydowska na nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Barwałdzie Średnim – ponad 1,3 mln zł;
  • gmina Wolbrom – na modernizację budynku byłej Szkoły Podstawowej w Strzegowie na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego – prawie 350 tys. zł;
  • powiat nowotarski na budowę budynku Zespołu Szkół nr1 z salą gimnastyczną oraz rozbudowę budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych przy ul. Jana Pawła II 85 w Nowym Targu – 3 mln zł.

Kraków