Godzina 4.20. Ruszamy! Zgodnie z rozkładem jazdy wystartował pierwszy kurs nowo otwartej linii na trasie Andrychów – Inwałd – Wadowice. Wśród pierwszych pasażerów, którzy dosiedli na dworcu autobusowym w Andrychowie, byli wojewoda małopolski Łukasz Kmita, burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński oraz zastępca burmistrza Andrychowa Wojciech Polak.
 
Łączyć, ułatwiać, rozwijać, czyli tak działa Fundusz Autobusowy

- Uruchomienie tej linii było możliwe dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 250 tys. zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. To linia symboliczna – łącząca dwie gminy i szereg miejscowości po drodze. Będzie mieć 19 kursów w dni powszednie oraz 9 w soboty. Przystanki na trasie oddają ideę, która przyświecała uruchomieniu Funduszu Autobusowego. Zwróćmy uwagę tylko na wybrane nazwy: dworzec autobusowy w Andrychowie – Inwałd „Kościół” – Inwałd „Sklep” – Chocznia „PKP” – Wadowice plac Kościuszki – dworzec autobusowy w Wadowicach. Fundusz Autobusowy to realne narzędzie pomagające mieszkańcom w ich codziennych sprawach, jak dostanie się do sąsiedniego miasta czy do sklepu. To także namacalna inwestycja w rozwój regionu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Kursy do Wadowic będą realizowane do przystanku "Wadowice - dworzec tymczasowy".

Rozkład jazdy:
https://radioandrychow.pl/polaczenia-autobusowe-na-trasie-andrychow-wadowice-rusza-4-wrzesnia/

2023 rok: prawie 56 mln zł dopłaty i 301 linii autobusowych

Rządowe wsparcie pozwala na powstawanie nowych lub reaktywację starych tras komunikacyjnych. Jest to szczególnie istotne dla mniejszych miejscowości.

Dodatkowe środki umożliwiły przeprowadzenie już trzeciego w tym roku naboru do Funduszu Autobusowego. To w ramach tego dodatkowego naboru ruszyła linia Andrychów – Wadowice. Planowana w 2023 roku liczba nowych linii komunikacyjnych to w całej Małopolsce 301, a planowana kwota dopłaty sięga 56 mln zł. Zainteresowanie samorządów było rekordowe. Wspólnie mówimy „nie” wykluczeniu komunikacyjnemu – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

W ramach trzech naborów w roku 2023 przewidujemy zawarcie umów łącznie z prawie 90 organizatorami, którzy otrzymają dopłaty. Długość linii komunikacyjnych, które zostaną udostępnione mieszkańcom, to łącznie ponad 8,6 tys. km.

III nabór przyniósł małopolskim samorządom łącznie prawie 900 tys. zł, a przyznane dofinansowanie mieściło się w przedziale od ok. 30 tys. zł (gminy Kalwaria Zebrzydowska i Czorsztyn) do ok. 250 tys. zł (gmina Andrychów).

Wyniki naboru:
https://muw.pl/doc/Lista%20wniosk%C3%B3w%20obj%C4%99tych%20dop%C5%82at%C4%85%20z%20FRPA_Nab%C3%B3r%203.2023.pdf

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – dotychczasowy bilans

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) został ustanowiony w 2019 r. jako instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA samorządy otrzymują wsparcie w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki Funduszowi powstają nowe linie komunikacyjne, a mieszkańcy przede wszystkim mniejszych miejscowości mają możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia czy instytucji kultury.

Zainteresowanie samorządów dopłatami z Funduszu rośnie z roku na rok. W 2019 roku wsparcie kwotą ok. 810 tys. zł umożliwiło (w ramach 17 zawartych umów o dopłatę) przywrócenie lub utworzenie 40 linii autobusowych. W 2020 roku dopłatą na łączną kwotę ponad 9,7 mln zł objętych zostało 105 linii (w ramach 33 zawartych umów o dopłatę). W 2021 roku zadania objęte dofinansowaniem realizowali organizatorzy w ramach 41 zawartych umów, a objęły one 167 linii autobusowych, zaś łączna kwota dopłaty przekroczyła 24,3 mln zł. W 2022 roku zawarte zostały 72 umowy z organizatorami transportu zbiorowego na łączną kwotę ponad 37,4 mln zł, a umowami objętych było 245 linii autobusowych. W 2023 roku w ramach 89 umów o dopłatę, na łączną kwotę prawie 56 mln zł, dofinansowanie objęło 301 linii. Co roku zatem to zainteresowanie jest coraz większe, a Fundusz autobusowy cieszy się rosnącym zaufaniem samorządów. Łącznie w latach 2019–2023 na dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w województwie małopolskim przeznaczyliśmy ponad 127 mln zł – podsumowuje wojewoda Kmita.

Więcej informacji o Funduszu: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych


Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(5).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_5.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(12).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_12.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(4).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_4.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(8).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_8.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(1).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_1.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(11).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_11.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(10).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_10.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(3).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_3.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(9).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_9.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(6).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_6.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(2).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_2.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />Wadowice " href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230904_Andrychow%20(7).jpg">Wadowice " src="/images/article/fotos/m_20230904_Andrychow_7.jpg" alt="20230904_Andrychow " style="margin-right:10px;" />