Absolwent studiów na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, dyrektor Instytutu Badań Dokumentacji i Poszukiwań Dzieł Sztuki im. Karola Estreichera. Zmarł Zbigniew Kazimierz Witek.

W uroczystościach pogrzebowych wziął udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Szczątki zmarłego Zbigniewa Kazimierza Witka spoczęły na cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

367344979_841146004394323_3571222237683119226_n