Podczas XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego Tomasz Zaborowski został wybrany na nowego przewodniczącego Zarządu. Dziś z przewodniczącym spotkał się wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– „Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze”. To słowa patrona NSZZ „Solidarność” ks. Jerzego Popiełuszki, który uosabiał to, czym była i jest „Solidarność”. Członkowie Związku kontynuują świadectwo błogosławionego męczennika. Panu Przewodniczącemu Tomaszowi Zaborowskiemu życzę satysfakcji z pełnionej funkcji oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Dziękuję wszystkim, którym lezy na sercu dobro ludzi pracy. To wyraz wielkiego zaangażowania dla Sprawy, dla naszego wspólnego dobra, dla dobrze pojmowanego rozwoju kraju – rozwoju, który akcentuje wkład pracowników w budowanie lepszej przyszłości Polski. Dlatego od 2017 r. rząd obniżył wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Spełnił obietnicę złożoną wyborcom. Jednocześnie rozbudowaliśmy wsparcie dla seniorów. Przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Dyskusja ma prowadzić do rozwiązania problemów, nie ma być dyskusją samą dla siebie. Będę się starał tak działać. Począwszy od organizacji najniższego szczebla po sam czubek Zarządu Regionu i Komisję Krajową. Dyskutujmy, wymieniajmy swoje spostrzeżenia i poglądy, ale wychodźmy z każdego spotkania jako jedna siła, z którą należy się liczyć. Budujmy to, aby Związek Zawodowy „Solidarność” był tą siłą, z którą trzeba się liczyć i należy się liczyć – mówił w swym pierwszym wystąpieniu podczas XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego przewodniczący Tomasz Zaborowski.


NSZZ „Solidarność” jest obecnie największym w Polsce związkiem zawodowym. Zorganizowani pracownicy różnych zawodów razem walczą o lepsze warunki pracy i wyższe płace.


Więcej informacji o NSZZ „Solidarność”: https://www.solidarnosc.org.pl/

1_DSC_96771DSC_9705