UWAGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Stopień: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 09.08.2023 do godz. 22:00 dnia 09.08.2023
Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Artykuły promocyjne