PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę opiewającą na niemal 24 mln zł netto na zaprojektowanie i wybudowanie nowego przystanku kolejowego w Krakowie. Zlokalizowany w sąsiedztwie ul. Powstańców obiekt ułatwi podróże w aglomeracji i będzie jednym z trzech nowych przystanków wybudowanych w mieście w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

W konferencji prasowej zwołanej w związku z podpisaniem umowy wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron. Obecni byli także: wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki, radny miasta Krakowa Włodzimierz Pietrus oraz członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Piotr Majerczak.


Siła kolei


– Nowe przystanki wybudowane w Krakowie pozwolą zwiększyć atrakcyjność komunikacyjną kolejnych obszarów. Ułatwią mieszkańcom dojazd do centrum miasta i pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze. Stawiamy na przyjazny środowisku, zrównoważony transport – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Komunikacja kolejowa przeżywa prawdziwy rozkwit. Dzięki rządowemu „Programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych, odpowiednio dostosowanych peronów. Wpłynie to na większą konkurencyjność kolei w wyborze środka transportu – mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– PLK S.A. kończą fundamentalne dla rozwoju Krakowa inwestycje. Dzięki zmodernizowanej linii średnicowej ułatwimy rozwój kolei aglomeracyjnej. Nowe przystanki poprawią dostęp do kolei i dadzą bezkonkurencyjną czasowo alternatywę w dojeździe do centrum miasta – mówi członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Piotr Majerczak.


Lepszy dojazd do centrum miasta


Planowany nowy przystanek zlokalizowany będzie w sąsiedztwie ul. Powstańców – w miejscu, gdzie łączą się dwie linie kolejowe: nr 8, prowadząca w kierunku Kielc i Warszawy oraz nr 95 w kierunku Podłęża i Tarnowa. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Nowe perony zostaną skomunikowane bezpośrednio z wiaduktem drogowym znajdującym się nad linią kolejową. Dostęp dla podróżnych ułatwią schody i windy.

Na peronach o długości 200 metrów (ich liczba zależna będzie od przygotowanego projektu) znajdą się wiaty, tablice informacyjne, ławki i czytelne oznakowanie. Oświetlenie pomoże w orientacji także po zmroku. Udogodnieniem dla osób niewidomych czy słabo widzących będzie system ścieżek o zróżnicowanej strukturze. Zakończenie prac przewidziano na koniec 2024 r.

Umowa została podpisana przez PLK S.A. z firmą Swietelsky Sp. z o.o. Wykonawca będzie mieć 16 miesięcy na zaprojektowanie i budowę nowego przystanku.


Modernizacja kolei pełną parą


Rządowy „Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” w Małopolsce obejmuje 22 lokalizacje. Trzy z nich – Kraków Piastów, Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek – znajdą się w stolicy województwa. Nowe przystanki powstaną także m.in. w miejscowościach: Pisary, Dąbrówka i Nowy Sącz. Z nowych peronów w Zatorze i Wolbromiu już korzystają podróżni. Ponadto PLK S.A. zmodernizują 13 przystanków na linii kolejowej z Nowego Sącza do Krynicy-Zdroju.

W ramach Krajowego Programu Kolejowego na terenie województwa małopolskiego realizowanych jest 8 projektów o łącznej wartości niemal 6,4 mld zł. Ponadto trwają 3 projekty dokumentacyjne opiewające na kwotę 334,3 mln zł. Zrealizowano już natomiast 15 projektów o łącznej wartości prawie 1,5 mld zł.

Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. W sumie na ten cel przeznaczono 1 mld zł, a zmodernizowane perony pojawią się w 185 lokalizacjach w całej Polsce.


Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230803%20Piast%c3%b3w%20Umowa%20(8).jpg">Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" src="/images/article/fotos/m_20230803_Piastw_Umowa_8.jpg" alt="20230803 Piastów Umowa " style="margin-right:10px;" />Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230803%20Piast%c3%b3w%20Umowa%20(1).jpg">Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" src="/images/article/fotos/m_20230803_Piastw_Umowa_1.jpg" alt="20230803 Piastów Umowa " style="margin-right:10px;" />Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230803%20Piast%c3%b3w%20Umowa%20(3).jpg">Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" src="/images/article/fotos/m_20230803_Piastw_Umowa_3.jpg" alt="20230803 Piastów Umowa " style="margin-right:10px;" />Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230803%20Piast%c3%b3w%20Umowa%20(5).jpg">Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" src="/images/article/fotos/m_20230803_Piastw_Umowa_5.jpg" alt="20230803 Piastów Umowa " style="margin-right:10px;" />Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230803%20Piast%c3%b3w%20Umowa%20(4).jpg">Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" src="/images/article/fotos/m_20230803_Piastw_Umowa_4.jpg" alt="20230803 Piastów Umowa " style="margin-right:10px;" />Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230803%20Piast%c3%b3w%20Umowa%20(6).jpg">Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" src="/images/article/fotos/m_20230803_Piastw_Umowa_6.jpg" alt="20230803 Piastów Umowa " style="margin-right:10px;" />Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230803%20Piast%c3%b3w%20Umowa%20(7).jpg">Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" src="/images/article/fotos/m_20230803_Piastw_Umowa_7.jpg" alt="20230803 Piastów Umowa " style="margin-right:10px;" />Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" href="https://www.malopolska.uw.gov.pl/fotos/20230803%20Piast%c3%b3w%20Umowa%20(10).jpg">Kraków Piastów – nowy przystanek zwiększy dostęp do kolei w stolicy Małopolski" src="/images/article/fotos/m_20230803_Piastw_Umowa_10.jpg" alt="20230803 Piastów Umowa " style="margin-right:10px;" />