W sobotę 5 sierpnia 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

• dołączenie dokumentów do spraw w toku,

• uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,

• uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,

• uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,

• możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.

Wydarzenie jest częścią Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt.: „Małopolska otwarta”.

PL 5.08.2023ENG 5.08.2023UA 5.08.2023RU 5.08.2023