Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór w 2023 r.  realizatora II etapu programu pn. „Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021 – 2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2021 – 2025”, który obejmuje zajęcia korekcyjne w wodzie, na sali gimnastycznej oraz zajęcia w formie indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych.

 • Uchwała nr 193/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 lipca 2023 r. – pobierz plik doc
  • Załącznik nr 1 – Program – pobierz plik doc
  • Załącznik nr 2 – Ogłoszenie – pobierz plik doc
   • Formularz zgłoszeniowy Oferenta – pobierz plik doc
   • Formularz ofertowy – pobierz plik doc
   • Oświadczenie – pobierz plik doc
   • Wykaz – pobierz plik doc

Artykuły promocyjne