Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji składa życzenia z okazji Święta Policji.