Powiat Krakowski zaprasza na kolejne badania w ramach programów polityki zdrowotnej:

„Wczesne wykrywanie raka sutka – mammografia”:

  • 12 sierpnia, Zielonki, ul. Ks. J. Michalika 2a, Hala Sportowa Centrum Kultury (parking), od 9:00 do 14:00
  • 16 sierpnia, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 174, Praktyka Lekarska MEDYK (parking), od 12:00 do 19:00
  • 17 sierpnia, gmina, Skawina, Radziszów, ul. Kościelna 1, Remiza OSP (parking), od 10:00 do 17:00
  • 18 sierpnia, Czernichów, ul. Gminna 1, Urząd Gminy (parking), od 10:00 do 17:00
  • 26 sierpnia, Liszki, ul. Jana Kantego 13, Ośrodek Zdrowia SPZOZ, od 9:00 do 14:00
  • 31 sierpnia, gmina Jerzmanowice-Przeginia, Przeginia, OSP, parking przy budynku nowej Remizy, od 12:00 do 19:00

„Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe”:

  • 16 sierpnia, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 174, Praktyka Lekarska MEDYK, od 16:00 do 19:00
  • 18 sierpnia, Czernichów, ul. Gminna 1, Urząd Gminy, od 12:00 do 17:00
  • 26 sierpnia, Liszki, ul. Jana Kantego 13, Ośrodek Zdrowia SPZOZ, od 8:00 do 14:00
  • 31 sierpnia, Jerzmanowice-Przeginia, Przeginia 371, Ośrodek Zdrowia NZOZ, od 16:30 do 19:00

„Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”, gminy: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Krzeszowice, Liszki, Mogilany, Skawina, Sułoszowa, Świątniki Górne, Zabierzów – od września.

 

Rejestracja na badania pod numerami podanymi na poniższych plakatach.

 

O kolejnych terminach będzie informować. Harmonogram może ulec zmianie.

 

Zapraszamy!

 

Zielonki, „Wczesne wykrywanie raka sutka – mammografia”, 12 sierpnia, rejestracja pod numerami telefonów: 12 633 02 18 i 503 777 651Wawrzeńczyce, „Wczesne wykrywanie raka sutka – mammografia”, 16 sierpnia, rejestracja pod numerami telefonów: 12 633 02 18 i 503 777 651Radziszów, „Wczesne wykrywanie raka sutka – mammografia”, 17 sierpnia, rejestracja pod numerami telefonów: 12 633 02 18 i 503 777 651Czernichów, „Wczesne wykrywanie raka sutka – mammografia”, 18 sierpnia, rejestracja pod numerami telefonów: 12 633 02 18 i 503 777 651Liszki, „Wczesne wykrywanie raka sutka – mammografia”, 26 sierpnia, rejestracja pod numerami telefonów: 12 633 02 18 i 503 777 651Przeginia, „Wczesne wykrywanie raka sutka – mammografia”, 31 sierpnia, rejestracja pod numerami telefonów: 12 633 02 18 i 503 777 651

Wawrzeńczyce, „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe”, 16 sierpnia, rejestracja pod numerami telefonów: 12 633 02 18 i 503 777 651 Czernichów, „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe”, 18 sierpnia, rejestracja pod numerami telefonów: 12 633 02 18 i 503 777 651 Liszki, „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe”, 26 sierpnia, rejestracja pod numerami telefonów: 12 306 70 77 Przeginia, „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe”, 31 sierpnia, rejestracja pod numerami telefonów: 12 389 80 17


Artykuły promocyjne