– Świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+” wprowadziliśmy w 2016 r. Chcemy dostosować wysokość wsparcia do obecnych potrzeb polskich rodzin. Dlatego wprowadzamy świadczenie 800 zł dla każdego dziecka od 1 stycznia 2024 r. Żadne inne warunki dotyczące przyznawania i wypłaty nie zmienią się. Inicjatorem i pomysłodawcą tej zmiany jest premier Jarosław Kaczyński – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Podczas briefingów prasowych w Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej wicewojewoda wraz z parlamentarzystami – posłami Józefą Szczurek-Żelazko i Wiesławem Krajewskim – oraz przedstawicielem poseł Anny Pieczarki podsumowali dotychczasową realizację programu i przedstawili nowe konkrety dla Polaków.

– 7 lipca Sejm przyjął ustawę zwiększającą dotychczasowe świadczenie "500+" z 500 zł na 800 zł od 1 stycznia 2024 r. To dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie wspiera polskie rodziny, aby dzieci, które są przyszłością naszego narodu, miały godne warunki do rozwoju, życia, nauki i rozwijania swoich talentów – mówi poseł Józefa Szczurek-Żelazko.

– W 2016 r. uchwaliliśmy ustawę "Rodzina 500+". Na początku lipca uchwaliliśmy modyfikację programu, dzięki której od 1 stycznia 2024 r. świadczenie będzie wynosiło nie 500, a 800 zł. Jest to inwestycja w rodzinę. Chcemy wspierać rodziny, aby nasze polskie dzieci się rozwijały i kiedyś w przyszłości, w sztafecie pokoleń, zastępowały nas i dbały o polską rację stanu, a polskie rodziny o polskie państwo – mówi poseł Wiesław Krajewski.

– Program 800+ to inwestycja w polską rodzinę. Inwestycja, która będzie rosła w wartości przez wiele lat i skorzysta na niej cała Polska. Aby ta inwestycja mogła trwać oraz przynosić kolejne owoce, potrzeba dobrego i sprawdzonego rządu. To będzie możliwe tylko wtedy, jeżeli w jesiennych wyborach zwycięży Zjednoczona Prawica – przekazuje poseł Anna Pieczarka.

Dziecko, które korzystało z programu od początku jego trwania do czerwca 2023 r., łącznie otrzymało od państwa 43 500 zł. Dzięki „800 plus” w 2024 r. do każdego dziecka trafi 9 600 zł!

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do kwietnia 2023 roku małopolskie rodziny otrzymały z programu „Rodzina 500 plus” 22 mld zł, a wsparciem w ciągu 7 lat jego funkcjonowania objętych zostało prawie 665 tys. dzieci.


Kilka słów o „800 plus”


Kwota świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” zwiększy się od 1 stycznia 2024 r. z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Żadne inne warunki dotyczące przyznawania i wypłaty tego wsparcia nie ulegną zmianie.

Świadczenie wychowawcze „800 plus”, tak jak „500 plus”, będzie przysługiwać na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia:
•    matce lub ojcu;
•    opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
•    opiekunowi prawnemu dziecka;
•    dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Aby otrzymać 800 plus, czyli świadczenie wychowawcze w wyższej wysokości, nie musisz składać żadnych wniosków ani podejmować jakichkolwiek dodatkowych działań.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który zajmuje się przyznawaniem i wypłatą „500 plus” samodzielnie, z urzędu i bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku, dokona podwyższenia świadczenia wychowawczego do 800 zł – od świadczenia należnego za styczeń 2024 r.

Od stycznia 2024 r. ZUS będzie wypłacać świadczenie w nowej wysokości na wskazany wcześniej rachunek bankowy (rodzica lub opiekuna). Dodatkowo otrzymasz na swoje konto na portalu PUE ZUS informację o podwyższeniu świadczenia wychowawczego.

Dowiedz się więcej:
https://nowekonkrety.gov.pl/


Małopolskie „Pikniki rodzinne 800 plus”.

W minioną niedzielę w Korzennej w powiecie nowosądeckim zainaugurowane zostały małopolskie wakacje z „Piknikami rodzinnymi 800 plus”.

Takich pikników będzie w Małopolsce co najmniej dziesięć.

– Kolejny już 29 lipca w Wojniczu, a w planach jeszcze: 12 sierpnia – Lanckorona, 13 sierpnia – Krynica-Zdrój, 19 sierpnia – Trzebinia, 20 sierpnia – Klucze, 26 sierpnia – Stryszów, 27 sierpnia – Laskowa, a na pożegnanie wakacji: 2 września – Nowe Brzesko i 3 września – Dobczyce. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
– przekazuje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Organizatorem pikników jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, przy wsparciu lokalnych samorządów.

Piknikom towarzyszyć będzie akcja informacyjna z wykorzystaniem „busa 800 plus”, który odwiedzi każdy małopolski powiat.


Briefing Brzesko Briefing Brzesko Briefing Dąbrowa Briefing Dąbrowa