Prawie 100 tys. absolwentów, w tym niemal 2 tys. doktorów, blisko 700 habilitowanych naukowców i ok. 250 profesorów. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od 70 lat kształci specjalistów w dziedzinie nauk rolniczych, leśnych, biologicznych, weterynaryjnych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych.

Jubileusz autonomicznej działalności URK odbywa się pod hasłem „Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości”. Uroczystość połączona została z obchodami 100-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego oraz 70-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki skierował do organizatorów i uczestników obchodów list, który odczytał wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W uroczystościach udział  wzięli również: zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

- Jubileusz to wspaniała okazja, by pochylić się nad dokonaniami przeszłości, lecz również okazja, by spojrzeć w przyszłość. Oto bowiem przed rolnictwem – dyscypliną o nigdy niesłabnącym znaczeniu, pojawiają się zupełnie nowe wyzwania i nowe możliwości. Postępujące zmiany klimatyczne czy stały wzrost populacji w skali globalnej stawiają ludzkość wobec konieczności szybkiego dostosowania produkcji rolnej do nowych warunków. Z drugiej strony rosnąca rola cyfryzacji i automatyzacji produkcji zmienia oblicze rolnictwa, rozwijając obszary kształcenia nowych specjalistów. W tym kontekście przyświecające tegorocznym obchodom hasło: „Ze źródeł natury ku kompetencjom przyszłości” wydaje się szczególnie trafne. Dobrze oddaje miejsce, w jakim znajduje się nie tylko Uczelnia, ale poniekąd my wszyscy, żyjący w tym szczególnym czasie. Czasie wyzwań mobilizujących ludzkość do szybkiego rozwoju – napisał prezes Rady Ministrów.

- W tym wyjątkowym dniu całej wspólnocie akademickiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja serdecznie gratuluję wspaniałego jubileuszu. Życzę Państwu sukcesów wspólnych i indywidualnych oraz satysfakcji z realizacji odpowiedzialnych zadań i fascynujących projektów. Życzę dalszego dynamicznego rozwoju na drodze „ku kompetencjom przyszłości”, dzięki którym wszyscy nadal będziemy mogli czerpać „ze źródeł natury” – dodał premier Mateusz Morawiecki.

Wydarzenie objął swoim patronatem honorowym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Podczas uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki wręczył - w imieniu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka - rektorowi dr. hab. inż. Sylwesterowi Taborowi czek dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, potwierdzający przyznane wsparcie finansowe: skarbowe papiery wartościowe w wysokości 25 mln zł.

Z szacunkiem dla historii

Po oficjalnych przemówieniach można było wysłuchać referatów plenarnych. W ramach obchodów odsłonięto tablicę upamiętniającą pierwszego rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie prof. dr. Józefa Kubicę.

W Centrum Kongresowym URK przygotowano też wystawę eksponatów oraz publikacji naukowych. Przed budynkiem odbyła się prezentacja technologii opracowanych przez zespoły naukowo-badawcze URK, a na elewacji wyświetlona została videoprojekcja ukazująca historię Uczelni.

Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji żyjących i zmarłych członków społeczności akademickiej Uczelni.

Obecnie URK kształci ok. 7 tys. studentów

Obecnie URK zatrudnia 1494 pracowników (stan na 31 maja 2023 r.), w tym 734 nauczycieli akademickich i 760 pozostałych pracowników. Kadrę akademicką tworzy 82 profesorów tytularnych, 257 doktorów habilitowanych, 333 doktorów i 62 magistrów.

Uczelnia oferuje na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich 25 kierunków inżynierskich i 3 licencjackie oraz jeden kierunek jednolity. Studia niestacjonarne I stopnia prowadzi na 17 kierunkach inżynierskich i 2 licencjackich. Studia stacjonarne II stopnia realizowane są na 25 kierunkach w 40 specjalnościach, a niestacjonarne na 19 kierunkach i 27 specjalnościach.

Na URK na wszystkich typach i stopniach studiów kształci się 7005 studentów (dane GUS - stan na 31 grudnia 2022 r.), w tym 5461 na studiach stacjonarnych, a 1544 na niestacjonarnych. Dodatkowo na 14 kierunkach podyplomowych Uniwersytet ma 324 słuchaczy. Na studiach doktoranckich jest 50 osób, a w szkole doktorskiej  95 osób, w tym 26 obcokrajowców.

Więcej informacji: https://70lat.urk.edu.pl/20230706 UR jubileusz 70 lat 20230706 UR jubileusz 70 lat 20230706 UR jubileusz 70 lat 20230706 UR jubileusz 70 lat 20230706 UR jubileusz 70 lat 20230706 UR jubileusz 70 lat 20230706 UR jubileusz 70 lat 20230706 UR jubileusz 70 lat 20230706 UR jubileusz 70 lat 20230706 UR jubileusz 70 lat