W miniony piątek, w godzinach wieczornych policjanci z krakowskiej drogówki po raz kolejny przeprowadzili działania mające na celu przeciwdziałanie nielegalnym wyścigom.

30 czerwca br., policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w godzinach nocnych po raz kolejny już w tym roku  przeprowadzili działania, ukierunkowane na eliminowanie zjawiska „nielegalnych wyścigów” na obszarze Krakowa i jego okolic. Funkcjonariusze pojawili się w miejscach, w których według pozyskanych informacji dochodziło już wcześniej do organizowania nielegalnych wyścigów.  Kierowcy biorący udział w nielegalnych wyścigach niejednokrotnie po zmroku zakłócali spokój mieszkańców, a dodatkowo ich niebezpieczne zachowanie powodowało zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Piątkowe działania policjanci skupili głównie w południowej części miasta, a także na obszarze sąsiadującego z Krakowem Kryspinowa. Podczas trwania akcji krakowscy policjanci przeprowadzili 100 kontroli pojazdów, w trakcie których nałożyli na kierujących pojazdami 70 mandatów karnych, 5 kierujących zostało pouczonych, natomiast w 6 przypadkach interwencje zakończyły się sporządzeniem dokumentacji, która wraz z wnioskiem o ukaranie zostanie przekazana do sądu. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali 15 dowodów rejestracyjnych w związku z niewłaściwym stanem technicznym pojazdów.  

Policjanci krakowskiej drogówki zapowiadają zwiększoną ilość podobnych działań w najbliższym czasie. Pamiętajmy, że wyścigi w mieście niosą ze sobą poważne ryzyko tragicznych zdarzeń i śmiertelne niebezpieczeństwo.