Adolf Hyła jest autorem obrazu przedstawiającego Jezusa Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie”, który znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Wizerunek ten wraz z kultem Bożego Miłosierdzia rozpowszechnił się na całym świecie i jest jednym z najbardziej znanych przedstawień malarskich Jezusa Zmartwychwstałego.

Dziś na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odsłonięto nowy nagrobek malarza, przy którym znicz złożył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Uroczystość została przygotowana przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły.

- W 1997 roku Jan Paweł II będąc w Łagiewnikach powiedział o obrazie Adolfa Hyły: „Każdy może tu przyjść, spojrzeć na ten obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego Serce promieniujące łaskami, i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała święta [Faustyna]: „Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą”. A jeśli szczerym sercem odpowie: „Jezu, ufam Tobie!”, znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków”. Dziękuję Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu im. Adolfa Hyły za troskę o nasze dziedzictwo narodowe i pamięć. Taki wymiar ma realizowany przez Państwa projekt „Adolf Hyła nieznany”, poświęcony życiu i twórczości malarza, który dał nam łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

*
Wizerunek Jezusa Miłosiernego w łagiewnickim Sanktuarium jest drugim obrazem, który do tamtejszej kaplicy namalował Adolf Hyła. Pierwszy, ofiarowany jako wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych, powstał w 1943 roku na podstawie tekstu z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny i reprodukcji kopii pierwszego obrazu pędzla Eugeniusza Kazimirowskiego.

Więcej: https://www.sanktuarium.faustyna.pl/laskami-slynacy-obraz-jezusa-milosiernego/


20230626 Cmentarz Rakowicki  20230626 Cmentarz Rakowicki  20230626 Cmentarz Rakowicki  20230626 Cmentarz Rakowicki  20230626 Cmentarz Rakowicki  20230626 Cmentarz Rakowicki