Dzień Ojca 2023 na długo zostanie w ich pamięci. To właśnie dziś na placu apelowym Karpackiego Oddziału Służby Granicznej w Nowym Sączu ślubowanie złożyło 31 nowych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. W wydarzeniu wziął udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej – ślubuję służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego. Ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia (…)”. Te słowa przysięgi przyjął od funkcjonariuszy komendant KaOSG gen. bryg. SG Stanisław Laciuga. Do formacji wstąpiło 10 kobiet i 21 mężczyzn.

Błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielił kapelan KaOSG ks. kpt. SG Robert Młynarczyk. Podczas uroczystości zaprezentowała się Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Teraz przed młodymi strażnikami granicznymi kilkumiesięczne szkolenie przygotowujące do służby. Po jego ukończeniu zostaną rozlokowani w jednostkach organizacyjnych KaOSG.

– Dzisiejsze ślubowanie to dla tych młodych ludzi wstępujących w szeregi Straży Granicznej wielkie przeżycie, które zapisze się w ich pamięci do końca życia. Zakładając mundur podejmują się bowiem służby Ojczyźnie i wszystkim Polakom. Nie jest to łatwa droga, wymaga wielu wyrzeczeń, ale daje ona poczucie dumy i satysfakcji. Gratuluję Państwu obrania tak szlachetnego kursu i życzę służby obfitującej w sukcesy dające poczucie spełnienia – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

W ubiegłym roku w Karpackim Oddziale Służby Granicznej ślubowanie złożyło 30 funkcjonariuszy, w tym 10 kobiet. W lutym 2023 r. ślubowanie złożyło już 31 funkcjonariuszy. Kolejne ślubowanie planowane jest na jesień.

Zanim nowi funkcjonariusze założyli mundur musieli przystąpić m.in. do testów psychologicznych, badań na wariografie, sprawdzenia wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby w Straży Granicznej znajdują się w zakładce: https://bip.karpacki.strazgraniczna.pl/s09/rekrutacja-do-sluzby-w/9965,NABOR-DO-SLUZBY-PRZYGOTOWAWCZEJ-W-KARPACKIM-ODDZIALE-SG.html


Straż Graniczna w Małopolsce

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu jest obecnie jednym z 9 Oddziałów Straży Granicznej w Polsce. Swym zasięgiem terytorialnym obejmuje dwa województwa: małopolskie i świętokrzyskie. Odpowiada za ochronę granicy państwowej ze Słowacją na odcinku niemal 320 km.

W skład Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wchodzi 5 placówek: w Krakowie, Krakowie-Balicach, Zakopanem, Tarnowie i Kielcach.

Obowiązki służbowe wykonuje w nim obecnie 711 funkcjonariuszy, którzy wspierani są przez 171 pracowników cywilnych.


Straż graniczna Straż graniczna Straż graniczna Straż graniczna