Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, iż rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2023  r.  odwołano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2023.1118). Tym samym z dniem 1 lipca 2023 roku, właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Równocześnie właściciel pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z kraju członkowskiego UE jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.


Artykuły promocyjne