Zarząd Powiatu w Krakowie zaakceptował wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej:

  • „Wczesne wykrywanie raka sutka – mammografia”:
    • Uchwała Nr 160/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 czerwca 2023 roku – pobierz plik doc
  • „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”:
    • Uchwała Nr 161/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 czerwca 2023 roku – pobierz plik doc
  • „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe”:
    • Uchwała Nr 162/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 czerwca 2023 roku – pobierz plik doc

Artykuły promocyjne