Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie rozpoczął pilotażowy program w Szkole Podstawowej nr 142 przy ulicy Drożyskiej. Program skupia się na przekazaniu wiedzy na temat ruchu rowerowego i pieszych w większym niż dotąd zakresie.

16 maja br. policjanci z ruchu drogowego rozpoczęli cykl spotkań, które mają być realizowane również w przyszłym roku szkolnym dla dzieci z krakowskich szkół podstawowych. W tym dniu przeprowadzono pierwszą z prelekcji, której celem było przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową. Współpraca w ramach przedsięwzięcia polegać ma na prowadzeniu systematycznych szkoleń, przynajmniej raz w miesiącu w zakresie zasad i przepisów ruchu drogowego dotyczących głównie pieszych i rowerzystów. Wiedza przekazywana w szerszym zakresie przygotuje młodych użytkowników dróg do otrzymania swojego pierwszego prawa jazdy – karty rowerowej, a przede wszystkim zdobycia umiejętności praktycznych poprzez naukę w terenie. Zajęcia mają nauczyć dzieci przewidywania niebezpiecznych sytuacji i reagowania na zagrożenia. Uczniowie wybranej klasy w ramach Programu będą mieli okazję odwiedzić jednostki miejskie, takie jak Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, w którym poznają zasady bezpiecznego poruszania się komunikacją miejską, Centrum Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Krakowa, gdzie zobaczą, jak kierowany jest ruch miejski, a także wziąć udział w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto, tego dnia Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie spotkał się z rodzicami, w celu przedstawienia im założeń Programu oraz wysłuchania ich stanowiska w tym zakresie, a także zaangażowania w naukę o bezpieczeństwie na drodze, która jest niezbędna do samodzielnego poruszania się jako uczestnik ruchu drogowego.
13 czerwca br. kontynuując założenia Programu, odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem dzieci, które wcześniej wzięły udział w zajęciach teoretycznych dotyczących tematyki pieszych i rowerzystów, uczestniczyły w egzaminie praktycznym na kartę rowerową. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przygotowali tor, na którym dzieci miały wykazać się umiejętnością jazdy jednośladem, a także sygnalizowania ręką zamiaru skrętu we wskazanym kierunku, rozglądania się do tyłu w celu upewnienia czy jest bezpiecznie, aby kontynuować jazdę. Do tej części egzaminu przystąpiło 18 uczniów, którzy niebawem otrzymają swoje pierwsze prawo jazdy, ponieważ pomyślnie ukończyli zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.