Wojewoda małopolski Łukasz Kmita złożył dziś wizytę nowemu rektorowi Politechniki Krakowskiej prof. Andrzejowi Szaracie. Spotkanie było też okazją do odwiedzenia Laboratorium Inżynierii Wiatrowej. To tam realizowane są eksperymenty i badania, dzięki którym budowane obiekty i konstrukcje inżynierskie są bezpieczne dla wszystkich użytkowników.

– Wiatr ma fundamentalne znaczenie przy projektowaniu i budowie konstrukcji, szczególnie tych dużych, przeznaczonych do użytku dla wielu tysięcy osób. Właśnie dlatego tak ważny w tym udział ma Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, w którym przeprowadzane są badania modelowe. Politechnika Krakowska nie zwalnia jednak tempa i w ubiegłym roku otworzyła Laboratorium Aerodynamiki – jedyne takie w Polsce centrum badające aerodynamikę środowiskową. W nowej placówce prowadzone są m.in. symulacje dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog, w tym wpływ zabudowy miejskiej na przewietrzanie miast. Pokazuje to jak dynamicznie rozwija się krakowskie środowisko naukowo-badawcze. Dziękuje Panu Rektorowi za możliwość odwiedzenia tego miejsca
– mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej powstało w 2001 r. Posiada tunel aerodynamiczny z warstwą przyścienną umożliwiający symulację pola prędkości z uwzględnieniem oddziaływania terenu i zabudowań. Placówka jest jednostką naukowo-dydaktyczną podlegającą pod Instytut Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej.

W Laboratorium Inżynierii Wiatrowej prowadzone są prace eksperymentalne i obliczeniowe na potrzeby zajęć dydaktycznych, badań naukowych, prac zleconych, konsultacji i opinii eksperckich. Prace naukowo-badawcze i komercyjne realizowane są w czterech zasadniczych obszarach tematycznych: Inżynierii Wiatrowej, Inżynierii Śniegowej, Energetyki Wiatrowej oraz Akustyki i Wibroakustyki Stosowanej.


Więcej o zrealizowanych przez Laboratorium pracach: http://www.windlab.pl/zrealizowane-prace/


20230619 Laboratorium PK 20230619 Laboratorium PK 20230619 Laboratorium PK 20230619 Laboratorium PK 20230619 Laboratorium PK 20230619 Laboratorium PK 20230619 Laboratorium PK 20230619 Laboratorium PK 20230619 Laboratorium PK