4 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Krakowską uroczystość upamiętniającą ofiary pierwszego masowego transportu Polaków do KL Auschwitz przygotowali wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. Małopolską Policję reprezentował nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, natomiast krakowską komendę miejską podinsp. Tomasz Bojanowski - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

83 lata temu do Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau dotarł pierwszy masowy transport polskich więźniów. Grupa przywieziona z Tarnowa liczyła 728 osób i składała się głównie z polskich żołnierzy walczących w kampanii wrześniowej, harcerzy, gimnazjalistów, studentów i innych więźniów politycznych oraz niewielkiej grupy polskich Żydów. Dziś wspólnie z Wojewodą Małopolskim, Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie oraz przedstawicielami służb i oficerami Wojska Polskiego złożyliśmy kwiaty przy pomniku przy skwerze im. Więźniów Obozów Zagłady. Przemówienia wygłosili wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Krakowie dr hab. Filip Musiał.


Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki