Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.06.2023 do godz. 00:00 dnia 15.06.2023

Obszar: Zlewnie Soły, Skawy, Raby, Uszwicy, Dunajca, Ropy oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).


Artykuły promocyjne