7 czerwca br. policjanci z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie uczestniczyli w finale programu edukacyjnego Wód Polskich „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”.

Przedsięwzięcie odbyło się na brzegu rzeki Wisły na Bulwarze Kurlandzkim, w którym uczestniczyły dzieci oraz nauczyciele ze szkół podstawowych województwa małopolskiego. Policjanci zaprezentowali stanowisko profilaktyczne, przy którym jedną z atrakcji była możliwość obejrzenia łodzi policyjnej, będącej na wyposażeniu Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie, omówione zostały także zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą i terenami przywodnymi. Dzieci biorące udział w akcji mogły pod okiem policyjnych ratowników przećwiczyć wykonywanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na manekinie, jak również pozyskać wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy. W wydarzeniu nie zabrakło również przewodnika psa służbowego wraz z czworonogiem, który opowiedział o pracy przewodnika psa służbowego. 
 „Aktywni Błękitni” to szeroko zakrojony projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej 
i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Szczegóły na stronie https://krakow.wody.gov.pl/nasze-dzialania/aktywni-blekitni-rzgw.