Po raz dwudziesty trzeci młodzi z całej Polski mieli możliwość uczestniczyć w konkursie dotyczącym nauczania świętego Jana Pawła II. Tegorocznej edycji przyświecało hasło: Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać. W rodzinnym mieście Karola Wojtyły blisko sześćdziesięciu laureatów odebrało dzisiaj nagrody i pamiątkowe dyplomy. W uroczystej gali finałowej uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Dziedzictwo nauczania świętego Jana Pawła II to niekończące się źródło odpowiedzi na pytania, z jakimi w sposób szczególny mierzą się osoby młode. Podtrzymywanie tego dziedzictwa i rozpowszechnianie nieprzeniknionej głębi rozmyślań polskiego papieża, jest wezwaniem dla nas wszystkich. Tym bardziej docenić należy Ogólnopolski Konkurs Papieski, który rokrocznie cieszy się niemalejącym zainteresowaniem – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Główne uroczystości miały miejsce w Wadowickim Centrum Kultury. Poprzedziła je msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, której przewodniczył biskup Damian Muskus.

Uświadamianie młodym ludziom znaczenia wolności, ukazanie jej w różnych aspektach życia człowieka poprzez ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z nauczania świętego Jana Pawła II – to filary tegorocznej edycji konkursu. Jak zawsze celem jest także popularyzowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej.

Na konkursowe wezwanie odpowiedzieć mogli: młodzież szkolna ucząca się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski. W tym roku wpłynęły łącznie 643 prace. W tym ponad połowę stanowiły zdjęcia, a pozostałe to prace plastyczne. Komisja konkursowa wyłoniła 59 laureatów.


20230606 <a href=Wadowice " style="margin-right:10px;" />20230606 <a href=Wadowice " style="margin-right:10px;" />20230606 <a href=Wadowice " style="margin-right:10px;" />20230606 <a href=Wadowice " style="margin-right:10px;" />20230606 <a href=Wadowice " style="margin-right:10px;" />20230606 <a href=Wadowice " style="margin-right:10px;" />20230606 <a href=Wadowice " style="margin-right:10px;" />20230606 <a href=Wadowice " style="margin-right:10px;" />20230606 <a href=Wadowice " style="margin-right:10px;" />20230606 <a href=Wadowice " style="margin-right:10px;" />