Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski śp. Wacław Mojek. M.in. te słowa wybrzmiały dziś podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych, których dokonał I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma.


- Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce... Te dokonania były wielkie, bo przecież śp. Wacław Mojek był za swoją działalność internowany i przebywał m.in. w tarnowskim więzieniu. W 1982 roku już na wolności działał na rzecz podziemnej „Solidarności”, za co był nieustannie prześladowany. Dziś wolna Polska marzeń Pana Wacława, przyznając to wysokie odznaczenie, chce się odwdzięczyć za tę zwycięską walkę - mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz, który przekazał order na ręce przedstawiciela rodziny.

Podczas uroczystości zostały także wręczone Krzyże Wolności i Solidarności dla 25 byłych działaczy opozycji solidarnościowej.


***
Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą ustanowioną w 2010 r. dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:
1. byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub
2. prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


Więcej: https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/krzyz-wolnosci-i-solidarnosci


20230526 Odznaczenie 201 20230526 Odznaczenie 201 20230526 Odznaczenie 201 20230526 Odznaczenie 201 20230526 Odznaczenie 201