Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Krakowie rozpoczął pilotażowy program, mający na celu szerzenie wiedzy wśród młodych ludzi na temat przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzystów i pieszych. Pierwsze zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 142 przy ul. Drożyskiej. Spotkania mają m.in. pomóc w przygotowaniu uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

16 maja br. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie rozpoczęli współpracę z placówkami oświatowymi, dzięki której uczniowie poznają zagadnienia z zakresu przepisów o ruchu drogowym. Systematyczne zajęcia prowadzone przez policjantów skupiają się w szczególności na zasadach obowiązujących na drogach pieszych i rowerzystów i mają pomóc dzieciom w zrozumieniu ich funkcjonowania w praktyce. Zajęcia przygotowują też do umiejętności przewidywania niebezpiecznych sytuacji i odpowiedniego reagowania na zagrożenia.
Uczniowie wybranej klasy w ramach programu będą mieli okazję odwiedzić jednostki miejskie takie jak Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, gdzie poznają zasady poruszania się komunikacją miejską w bezpieczny sposób, Centrum Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Krakowa, zobaczą sposób kierowania ruchem miejskim, a także Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, gdzie zostaną przeprowadzone zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Program ten będzie angażował także rodziców, którzy będą mogli wnosić uwagi, weryfikując czy poszczególne etapy szkolenia przyczyniły się do przekazania wiedzy w wystarczającym stopniu.