Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe”. Badaniami będą objęte kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego, które ze względu na fakt zamieszkiwania w małych miejscowościach, nie mają szansy na poddanie się regularnym badaniom. Dostęp do badań skoncentrowanych w Krakowie jest utrudniony uciążliwym, dalekim dojazdem. Duże znaczenie ma też koszt dojazdu do takiego badania, czas poświęcony na dotarcie do miejsca wykonywania badania /często jest to wyprawa całodniowa/. Program adresowany jest do Pań od 25 roku życia. Dla nich badanie przewiduje się co roku.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr 131/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 18 maja 2023 roku
Program „Profilaktyka chorób tarczycy – badania przesiewowe”
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Formularz zgłoszeniowy Oferenta
Formularz ofertowy
Oświadczenie


Artykuły promocyjne