Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”

Badaniami będą objęci mężczyźni, mieszkańcy Powiatu Krakowskiego, którzy ze względu na fakt zamieszkiwania w małych miejscowościach, nie mają szansy na poddanie się regularnym badaniom. Dostęp do badań skoncentrowanych w Krakowie jest utrudniony uciążliwym, dalekim dojazdem. Duże znaczenie ma też koszt dojazdu do takiego badania, czas poświęcony na dotarcie do miejsca wykonywania badania /często jest to wyprawa całodniowa/. Program adresowany jest do mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr 132/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 18 maja 2023 roku
Program „Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Formularz zgłoszeniowy Oferenta
Formularz ofertowy
Oświadczenie