Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu „Wczesnego wykrywania raka sutka – mammografia”. Badaniami będą objęte kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego, które ze względu na fakt zamieszkiwania w małych miejscowościach, nie mają szansy na poddanie się regularnym badaniom. Dostęp do badań skoncentrowanych w Krakowie jest utrudniony uciążliwym, dalekim dojazdem. Duże znaczenie ma też koszt dojazdu do takiego badania, czas poświęcony na dotarcie do miejsca wykonywania badania /często jest to wyprawa całodniowa/. Program adresowany jest  do Pań w wieku od 40-49 lat, które ze względu na wiek nie mogą skorzystać z bezpłatnego programu Narodowego Funduszu Zdrowia /udokumentowane badanie raz na dwa lata/ oraz kobiet powyżej 69 lat.

Pliki do pobrania:
Uchwała nr 130/2023 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 18 maja 2023 roku
Program „Wczesne wykrywanie raka sutka – mammografia”
Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego
Formularz zgłoszeniowy Oferenta
Formularz ofertowy
Oświadczenie