Przedstawiamy raport o stanie powiatu krakowskiego, zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji naszego powiatu, obszary jego funkcjonowania, a także zadania realizowane w 2022 roku.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,423567,za-rok-2022.html

Raport o stanie powiatu - okładka


Artykuły promocyjne