Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie od wielu lat organizuje eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Konkurs przeprowadzany jest wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i polega na sprawdzaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej uczestników.

29 kwietnia br. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ulicy Nowohuckiej odbyły się eliminacje krakowskie do Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa podczas poruszania się po drogach i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży ponadgimnazjalnej.
W ramach  przeprowadzanych eliminacji do Turnieju sprawdzano wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz historii polskiej motoryzacji. Kolejnym etapem były zadania praktyczne, podczas których oceniano umiejętności jazdy motorowerem w trudnych warunkach i po torze sprawnościowym oraz samochodem po wyznaczonej trasie z zamocowanym talerzem Stewarda. Ważnym elementem tych zmagań są również zadania z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiedza w tym zakresie jest niezwykle istotna podczas zaopatrywania osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych.