Policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie we współpracy z funkcjonariuszami Komisariatu II, Komisariatu IV, Wydziału Sztab Policji KMP w Krakowie z przewodnikiem psa służbowego oraz strażnikami miejskimi, przeprowadzili działania w godzinach wieczornych w rejonie bulwarów wiślanych przy Wzgórzu Wawelskim. Mundurowi szczególną uwagę zwracali na osoby zakłócające porządek publiczny i spożywające alkohol w miejscach objętych zakazem. Celem akcji było również przeciwdziałanie ewentualnym bójkom, pobiciom i rozbojom.

Rejon Starego Miasta stanowi wizytówkę Krakowa i przyciąga tłumy spacerowiczów i turystów, nie tylko w dzień ale również w godzinach wieczornych. Niestety nie wszyscy  potrafią korzystać z uroków tej pięknej okolicy i dbać o wspólną przestrzeń. Właśnie dlatego 21 kwietnia br. w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu Policji I wraz z policjantami z innych komisariatów i Komendy Miejskiej Policji wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej przeprowadzili działania mające na celu zwalczanie wszelkich przejawów naruszania i łamania prawa w tym m.in.:  zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania terenu. Funkcjonariusze obu formacji zwracali również uwagę na nieprawidłowości związane ze sprzedażą w okolicznych sklepach, alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim. Działania prowadzone były też pod kątem przestrzegania przepisów przez osoby poruszające się na hulajnogach elektrycznych.
W wyniku przeprowadzonej akcji, mundurowi podjęli 63 interwencje, w takcie których wylegitymowali 100 osób. Interwencje skutkowały nałożeniem 26 mandatów karnych, 44 pouczeń i sporządzeniem 2  wniosków do sądu o ukaranie. Te środki karne dotyczyły głownie wykroczeń związanych z zakłócaniem porządku, spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecaniem. Policjanci ujawnili ponadto 4 przestępstwa m.in. związane ze sprzedażą alkoholu nietrzeźwym oraz posiadaniem środków odurzających.