Pamięci tych, co służąc w mundurach, oddali życie za drugiego człowieka, Ojczyznę i pokój na świecie – głosi napis na pomniku „Dla Ciebie, Polsko”, który został uroczyście odsłonięty w Morawicy w gminie Liszki. List do uczestników wydarzenia skierował wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ponadtysiącletnie dzieje naszej Ojczyzny przepełnione są szlachetnymi postawami naszych przodków. Jesteśmy im winni szczerą wdzięczność, hołd i szacunek, bo dzięki ich odwadze i wierności najwyższym ideałom możemy dziś żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Dzisiaj tutaj, w Morawicy, w sposób szczególny chcemy wypełnić to zobowiązanie. Osłaniając pomnik „Dla Ciebie Polsko”, dajemy wyraz naszej pamięci o tych, którzy służąc w mundurze, oddali życie za drugiego człowieka, Ojczyznę i pokój na świecie. Widzimy w nich prawdziwych bohaterów, którzy dowiedli, co jest miarą prawdziwego człowieczeństwa. Niech przykład heroizmu, o którym przypomina odsłonięty pomnik, umacnia nasz patriotyzm, a postawa wrażliwości wobec drugiego człowieka motywuje do przyjmowania takiej właśnie postawy w codziennym zatroskaniu o los naszej Ojczyzny – napisał wojewoda Kmita w liście odczytanym przez II wicewojewodę małopolskiego Mateusza Małodzińskiego.

Warto być dumnym z polskiego munduru
„Warto być Polakiem”. Warto pamiętać o naszej historii. Warto być dumnym z polskiego munduru. Naszych wartości upatrujemy w słowach: Bóg – Honor – Ojczyzna. Dziś patrzymy na nie w Morawicy, bo ich symbolem staje się pomnik „Dla Ciebie, Polsko”. Obecność przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, Solidarności, formacji mundurowych, samorządów, małopolskich kombatantów i internowanych, a także licznie przybyłych uczniów, harcerzy i młodzieży z OSP pokazuje, jak los naszych przodków łączy pokolenia. Polska historia, chociaż trudna i bolesna, przepełniona jest przykładami wybitnych dowódców, sprawnych oddziałów i odważnych żołnierzy. W naszej tożsamości głęboko zakorzeniona jest miłość do Ojczyzny. Zawdzięczamy to właśnie im – Bohaterom, którzy w walce o naszą niepodległość stracili życie. Cześć ich pamięci! – dodał wicewojewoda Mateusz Małodziński.  

Uroczystość rozpoczęła się koncertem w wykonaniu dziecięco-młodzieżowego zespołu Promyki z Krakowa. Następnie w Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy odbyła się msza święta koncelebrowana przez przybyłych kapłanów. W czasie uroczystości wystąpiła Wojskowa Orkiestra Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Po przemarszu przed pomnik odczytano Apel Poległych. Uczestnicy złożyli kwiaty i oddali hołd poległym żołnierzom. Na koniec odbył się koncert pieśni patriotycznej.

„Znak jedności i miłości Ojczyzny”

Pomnik „Dla Ciebie, Polsko” został wzniesiony przez grono emerytowanych działaczy NSZZ „Solidarność” i byłych internowanych w VI Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. Jego inicjatorzy pragnęli upamiętnić w ten sposób również tych, którzy pełnią swoją powinność w obronie granic Polski, walczą o pokój na świecie w misjach ONZ i NATO oraz niosą pomoc bliźnim.

Niech wspólne doświadczenia bycia razem w trudnych chwilach stanie się dla wszystkich przybyłych znakiem jedności i miłości Ojczyzny, jak to czyniły kiedyś całe pokolenia walczących o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Niech modlitwa, gra orkiestry wojskowej, śpiew pieśni patriotycznych, Apel Pamięci i złożone kwiaty mówią wszystkim o naszym szacunku do siebie nawzajem, pamięci o tych, co odeszli, służąc Ojczyźnie – mówi kapelan Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych w Latach 1982-1983, kapelan NSZZ „Solidarność” w Archidiecezji Krakowskiej, proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy ks. Władysław Palmowski.20230424 20230424 20230424 20230424 20230424 20230424 20230424 20230424 20230424