Doposażenie już funkcjonujących stołówek i jadalni szkolnych czy wsparcie adaptacji i zorganizowanie nowych. To główne założenia trzeciego modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, do którego jeszcze można aplikować.

- Trwa nabór do trzeciego modułu rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu”, którego celem jest zmiana wizerunku szkolnych stołówek i jadalni przez ich doposażenie lub remont. Chcemy, by były to miejsca przyjazne dla uczniów – estetyczne, funkcjonalne i dobrze wyposażone. W ciągu czterech lat funkcjonowania programu w Małopolsce udało się unowocześnić 230 stołówek i jadalni w szkołach, a przekazane dotacje osiągnęły kwotę blisko 16 mln zł. Termin składnia przez szkoły wniosków do organów prowadzących upływa 15 kwietnia, natomiast do 30 kwietnia organy prowadzące szkoły składają wnioski do wojewody - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Pula na 2023 rok to prawie 4 mln zł. Środki te można przeznaczyć zarówno na adaptację obiektu, jak i zakup sprzętu. Dlatego zachęcam do udziału w programie i wnioskowania o te środki – dodaje wojewoda Kmita.

Wsparcie finansowe w ramach trzeciego modułu programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielane jest organom prowadzącym, na zadania realizowane przez: publiczne szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program zakłada wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

• 80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek;

• 25 tys. zł - na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 składa się z trzech modułów. Składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych. Trzeci moduł zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni. Ogólny budżet programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023 to 2,75 mld zł.

Za realizację modułu trzeciego programu odpowiada Minister Edukacji i Nauki.

Więcej informacji:

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=posilek

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu


Posiłek w szkole i w domu moduł III 2023