Szanowni Państwo,

informujemy o zakończeniu naboru wniosków do programu „Powiat bez smogu”, ze względu na osiągnięcie poziomu 150% środków przewidzianych na udzielenie dotacji.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie programem i złożenie wniosków.

Obecnie trwają prace nad oceną złożonych wniosków. W przypadku oczywistych omyłek, w tym błędów pisarskich lub rachunkowych, zostaną one poprawione przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krakowie, o czym poinformujemy Państwa telefonicznie. W razie konieczności dokonania uzupełnień i wyjaśnień skierowane zostanie do Państwa w tej sprawie pismo drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową, którą zatwierdza Zarząd Powiatu w Krakowie. Następnie osoby z listy rankingowej będą telefonicznie zapraszane do podpisania umowy o dotację. Pozostali wnioskodawcy, którym nie udało się dostać na listę rankingową zostaną powiadomieni o nieotrzymaniu dotacji pisemnie, drogą elektroniczną.

Wobec powyższego prosimy o regularne sprawdzanie elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.