4 kwietnia 2023 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne Podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa małopolskiego. Bliscy funkcjonariuszy poległych na służbie zostali zaproszeni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona.

W spotkaniu uczestniczył również Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita, Dyrektor Biura Wojewody Pani Monika Kolasa, doradca wojewody Pan Krzysztof Durek, kapelan małopolskiej Policji ks. Łukasz Michalczewski, Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach mł. insp. w stanie spoczynku Irena Zając, Wiceprezes Zarządu Fundacji mł. insp. Barbara Żebrowska oraz członkowie zarządu Fundacji: mł. insp. w stanie spoczynku Halina Wieczór oraz mł. insp. w stanie spoczynku Paweł Dudkowski, Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie mł. insp. Katarzyna Padło oraz  Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. współpracy z Fundacją nadkom. Franciszek Mariusz Gawlik.
Spotkanie, które było okazją do złożenia sobie życzeń świątecznych, przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. W trakcie spotkania Podopieczni otrzymali również upominki świąteczne od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz od Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
Podopieczni zostali zapewnieni, że policjanci nigdy nie zapomną o swoich kolegach, a ich rodziny mogą zawsze liczyć na pomoc i wsparcie. Małopolscy policjanci dają temu, również wyraz wspierając Fundację przez przekazywanie „symbolicznej złotówki” ze swojego uposażenia. W ten sposób wspiera Fundację już blisko 4 tysiące funkcjonariuszy i pracowników Policji z garnizonu małopolskiego.
Na co dzień rodziny te, których w skali kraju jest około 240, wspierane są przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach, powołaną przez Komendanta Głównego Policji w 1997 roku. Celem fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Pozostawione żony i dzieci potrzebują wsparcia zarówno materialnego, jak i psychologicznego, aby uporać się z taką tragedią.