Służbę w Policji uczynili swoją misją. Wypełniali ją starannie i z pełnym oddaniem. Aż do ostatnich chwil życia. Kiedy odeszli, zostawili ogromną pustkę wśród koleżanek i kolegów, a przede wszystkim wśród najbliższych. Od tamtej pory policyjna brać troszczy się o ich rodziny i udziela potrzebnego wsparcia. Podopieczni Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa małopolskiego uczestniczyli dzisiaj w spotkaniu wielkanocnym. Wzięli w nim udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion oraz kapelan małopolskiej Policji ks. Łukasz Michalczewski.

- Święta Wielkiej Nocy, które przed nami, to czas refleksji i zadumy. To także moment, w którym w sposób szczególny uzmysławiamy sobie, że cierpienie, poświęcenie i oddanie wpisane są w miłość. Jakże to wymowne szczególnie w tym gronie, w którym spotykamy się dzisiaj. Strata syna, męża, brata, ojca, która stała się udziałem obecnych tu małopolskich policyjnych rodzin, na stałe zmieniła ich losy. Dlatego każde wsparcie udzielane przez bliskich i funkcjonariuszy jest bezcenne. To właśnie dzięki niemu na nowo w tych rodzinach może pojawić się nadzieja i spokój – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Dzisiejsze spotkanie wielkanocne to przypomnienie, że rodzina to nie tylko ci, z którymi wiążą nas więzy krwi. Niech siła tego wielkanocnego spotkania utwierdza wszystkich tu zgromadzonych w poczuciu wzajemnego wsparcia i głębokiej solidarności, jakie łączą małopolskich Policjantów oraz ich rodziny. A na nadchodzące Święta proszę przyjąć także ode mnie życzenia pokoju i radości w sercu, a także niegasnącej wiary i nadziei – dodaje wojewoda Kmita.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołana została w 1997 r. przez komendanta głównego policji nadinsp. Marka Papałę. Wśród głównych zadań Fundacji znajdują się: udzielanie zapomóg materialnych i finansowych  wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych; wsparcie sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie stypendiów i pomocy materialnej; dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot; organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach, a także popularyzowanie wśród podopiecznych roli społecznej, historii i tradycji Policji.

Od 2006 r. Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu pozyskuje środki, które są podstawą jej funkcjonowania. Wśród darowizn są także te, przekazywane z 1,5% odpisu podatkowego. Warto pamiętać o możliwości wsparcia Fundacji, szczególnie że okres rozliczeniowy podatku dochodowego trwa do 2 maja 2023 r.

- Jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Na służby mundurowe Małopolanie mogą zawsze liczyć. Warto, by funkcjonariusze i ich rodziny wiedzieli, że także my stoimy za nimi murem – dodaje wojewoda.

Policjanci z garnizonu małopolskiego systematycznie wspierają Fundację poprzez przekazywanie ze swojego uposażenia zadeklarowanej kwoty, tak zwanej „symbolicznej złotówki”. Przykładowo, tylko w grudniu 2022 takich deklaracji było niemal 3,7 tys. Łącznie opiewały one na kwotę prawie 6,2 tys. złotych. W skali roku łącznie środki przekazane na konto Fundacji przez małopolskich Policjantów wyniosły blisko 74 tys. złotych.

Aktualnie na terenie województwa małopolskiego opieką Fundacji objętych jest 8 wdów i 3 sieroty. Ostatnie tragiczne wydarzenie, gdy policjant poniósł śmierć na służbie, miało miejsce w 2017 roku, kiedy funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie utonął podczas ćwiczeń nurkowych na Zakrzówku.

W skali kraju wsparciem Fundacji objętych jest około 240 rodzin.
 
W ubiegłym roku nastąpiła zmiana statutu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Umożliwiła ona niesienie pomocy wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów zmarłych w czasie trwania stosunku służbowego. W ten sposób doraźnie została udzielona pomoc trzem rodzinom z Małopolski.


20230404 Policja KWP 20230404 Policja KWP 20230404 Policja KWP 20230404 Policja KWP 20230404 Policja KWP