Dobre wiadomości dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, proszowickiego i wielickiego. Odebrali dzisiaj promesy na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Trafi do nich łącznie 17 wozów – 1 ciężki, 10 średnich i 6 lekkich. Potwierdzenie dofinansowania przekazał I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W spotkaniach wzięli udział małopolscy parlamentarzyści: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki oraz posłowie: Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski i Piotr Sak.


Powiaty tarnowski i dąbrowski

4 wozy trafią do jednostek z powiatu tarnowskiego: 2 średnie do Łętowic i Zakliczyna oraz 2 lekkie do Poręby Radlnej i Ryglic. Ich łączna wartość wynosi 2,7 mln zł.

Pozostałe 2 wozy wzbogacą jednostki powiatu dąbrowskiego. Druhowie ze Szczucina zakupią pojazd ciężki o wartości 1,25 mln zł, a z Wójciny lekki za 400 tys. zł.

– Mieszkańcy gmin: Wierzchosławice, Tarnów, Zakliczyn, Ryglice, Szczucin i Mędrzechów będą jeszcze lepiej zabezpieczeni na wypadek nagłych zdarzeń. Dzięki rządowemu dofinansowaniu i wsparciu, jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości regularnie udziela małopolskim jednostkom OSP, możliwy będzie zakup 6 wozów strażackich dla druhów z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego. Inwestycje w bezpieczeństwo to nasz priorytet – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.


Powiaty bocheński, brzeski, proszowicki i wielicki


Jednostki z powiatu bocheńskiego wzbogacą się o 4 nowe wozy o łącznej wartości 3,25 mln zł. Do OSP Wola Drwińska, Tarnawa i Lipnica Murowana trafią wozy średnie, natomiast do OSP Kamionna wóz lekki.

Trzy nowe pojazdy strażackie zasilą jednostki z powiatu brzeskiego. Dwa lekkie wozy zakupią OSP Ujście Solne i Łęki, a Jaworsko – jeden średni. Łączna wartość pojazdów to 1,75 mln zł.

Do jednostek Koszyce i Klimontów z powiatu proszowickiego trafią 2 średnie wozy o łącznej wartości 1,9 mln zł.
 
Dwa średnie wozy zyskają także jednostki z powiatu wielickiego – Podłęże oraz Grabie. Łączna wartość samochodów dla tych jednostek wyniosła również 1,9 mln zł.

– Kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mają się z czego cieszyć. Dzięki dofinansowaniu zakupionych zostanie 11 wozów o łącznej wartości 8,8 mln zł dla druhów i druhen z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, proszowickiego i wielickiego. Zasilą one już na ten moment imponującą flotę 2453 samochodów pożarniczych będących w posiadaniu małopolskich OSP – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.


62 wozy strażackie dla Małopolski


Pod koniec lutego o wynikach dofinansowania dla OSP poinformował sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik. Do jednostek OSP w całej Polsce trafi 675 nowych pojazdów, w tym 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.

– W naszym województwie dofinansowanie daje możliwość zakupu 62 wozów ratowniczo-gaśniczych: 4 ciężkich, 42 średnich i 16 lekkich. Bezpieczeństwo Małopolan jest dla nas najważniejsze. Doposażanie strażaków zawsze było istotnym elementem wspierania ich pracy, za którą codziennie jesteśmy wdzięczni. W szczególności za tę gotowość i sprawność, które zawsze widzimy w akcjach ratowniczych z udziałem druhów: zarówno przy pożarach, powodziach, jak i wypadkach drogowych – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zakresu rządowych inwestycji wspierających działalność jednostek OSP. Dla porównania w ubiegłym roku w skali Polski zakupiono 533 nowe wozy, podczas gdy w roku 2014 było ich jedynie 229.

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” pozwala na dofinansowanie zakupu lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, a także specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego. Środki rozdysponowane są m.in. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Wsparcie dla ochotników


1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym prawie 100 tys. druhów-emerytów otrzymało świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. To pierwsza w historii tego typu ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Promesy <a href=Tarnów " style="margin-right:10px;" />Promesy <a href=Tarnów " style="margin-right:10px;" />Promesy <a href=Tarnów " style="margin-right:10px;" />Promesy <a href=Tarnów " style="margin-right:10px;" />Promesy <a href=Tarnów " style="margin-right:10px;" />Promesy <a href=Tarnów " style="margin-right:10px;" />Promesy Bochnia Promesy Bochnia Promesy Bochnia Promesy Bochnia Promesy Bochnia Promesy Bochnia OSP powiat tarnowskiOSP powiat dąbrowskiOSP powiat bocheńskiOSP powiat brzeskiOSP powiat proszowickiOSP powiat wielicki