Blisko 16 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 trafi do samorządów z powiatu krakowskiego. Umowy potwierdzające przyznane dofinansowanie podpisał dziś z samorządowcami wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Powiat krakowski
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg płyną szerokim strumieniem do samorządów z naszego województwa. Dzięki nim inwestycje drogowe nie muszą już czekać na realizację. 8 umów, które zawarłem dziś z przedstawicielami samorządów ziemi krakowskiej, to blisko 8,6 km wyremontowanych, rozbudowanych lub przebudowanych dróg lokalnych. Działania te podejmujemy wspólnie z samorządem z myślą o rozwoju i bezpieczeństwie mieszkańców - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Z podpisanych dziś umów największe dofinansowanie trafi do gminy Krzeszowice. Popłynie tam blisko 6,5 mln zł na dwa zadania: rozbudowę odcinka drogi gminnej o długości prawie 1,2 km w miejscowości Nawojowa Góra i remont drogi gminnej w miejscowości Zalas. Natomiast najdłuższy odcinek (prawie 2,3 km) drogi lokalnej zostanie wyremontowany w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło w tym przypadku prawie 1,4 mln zł – dodaje wojewoda Kmita.

Pozostałe zadania powiatowe i gminne, których dotyczyły podpisane dziś przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę umowy, to inwestycje:
•    powiatu krakowskiego – „Rozbudowa drogi powiatowej w Młodziejowicach” – dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln zł;
•    gminy Jerzmanowice-Przeginia – „Remont drogi gminnej (ul. Ojcowska) w Jerzmanowicach” - dofinansowanie w wysokości prawie   1,3 mln zł;
•    gminy Liszki – „Przebudowa drogi wewnętrznej w Liszkach” - dofinansowanie w wysokości ponad 1,3 mln zł;
•    gminy Zielonki  - „Remont drogi gminnej w Bibicach” – dofinansowanie w wysokości ponad 785 tys. zł;
•    gminy Sułoszowa – „Remont drogi gminnej w Sułoszowej” – dofinansowanie w wysokości prawie 674 tys. zł.

Gmina Trzyciąż

Wojewoda Łukasz Kmita podpisał dziś także umowę z wójtem gminy Trzyciąż.

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to instrument, który dba również o takie niewielkie gminy jak Trzyciąż. Dzięki rządowym środkom do tej liczącej ponad 7 tysięcy mieszkańców – gminy trafi prawie 239 tys. złotych. To wsparcie pozwoli na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Milonki - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita

Kolejny dobry rok przed małopolskimi drogami

W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg – z listy podstawowej – w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin.  Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

Dodatkowe 131 mln zł dla Małopolski na 2023 rok

Jeszcze do 3 kwietnia 2023 roku trwa dodatkowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki środkom z tego dodatkowego komponentu powstaną m.in. nowe przejścia dla pieszych, drogi dla rowerów, chodniki czy perony przystankowe wraz z dojściami do peronów. Nabór obejmuje również zadania związane z przebudową czy remontem już istniejących przejść, dróg i peronów, które powinny zostać dostosowane do odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Gmina może złożyć 2 wnioski, powiat – 3 wnioski, miasto na prawach powiatu – 2 wnioski, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Środki przeznaczone na dofinansowanie dla województwa małopolskiego to prawie 65,3 mln zł. Zadania będą uwzględniane w podziale: 60% gminy, 40% powiaty. Powinny zostać zrealizowane w trybie jednorocznym, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Zachęcam wszystkie samorządy do wzięcia udziału w tym dodatkowym naborze na rok 2023. Udowodnijmy po raz kolejny, że dobra współpraca pomiędzy stroną rządową a samorządową przynosi oczekiwane efekty. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to nasza wspólna sprawa i wspólna troska o mieszkańców – mówi wojewoda Kmita.

Również ok. 65,3 mln zł to dodatkowa pula, która została przyznana Małopolsce z innego specjalnego naboru na rok 2023 , w ramach którego środki zostaną przeznaczone na tzw. remonty nakładkowe. Łącznie złożono 240 wniosków, w tym 208 to wnioski z gmin, a 32 z powiatów. Aplikowało 150 samorządów: 130 gmin i 20 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu, tj. Nowy Sącz i Tarnów. W tej chwili w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzona jest ocena złożonych projektów.

RFRD to narzędzie kompleksowe, strategiczne z punktu widzenia poprawy stanu dróg lokalnych. Nabory na rok 2023 doskonale to pokazują. Z jednej strony środki trafiają na modernizacje dróg lokalnych („główny” nabór), z drugiej do miast wojewódzkich. Ponadto w tym roku są dwa dodatkowe komponenty RFRD: remonty nakładkowe oraz poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – podsumowuje wojewoda Kmita.


20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD 20230328 RFRD samorzady z powiatu olkuskiegosamorządy z powiatu krakowskiego