Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie usługi tłumacza języka migowego on-line – abonament roczny. W ramach projektu ,,Dostępny samorząd-granty’’ realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Usługa będzie realizowana w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie Osiedle Szkolne 8 32-085 Giebułtów.

Więcej informacji – pobierz plik pdf