W poniedziałek umowy dotyczące połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice oraz Kraków – Olkusz. Dziś podpisana została następna. Dzięki Rządowemu Programowi Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus” do 2029 r. połączenie z Krakowem zyskają także Myślenice.

Uroczyste podpisanie umowy między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się na myślenickim rynku. Wzięli w nim udział: posłowie Filip Kaczyński i Władysław Kurowski, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka oraz prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przyszłego połączenia Myślenice – Kraków. Szacowane koszty inwestycji opiewają na 152 mln zł (ponad 1,4 mld zł z robotami budowlanymi). Pociągi mają osiągać na tej linii prędkość 80-120 km/h.

– Budowa 22 km nowej, jednotorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej Kraków Swoszowice – Myślenice oraz 7 nowych punktów obsługi pasażerskiej: Lusina, Konary, Olszowice, Kąty, Krzyszkowice, Polanka, Myślenice Centrum. Do tego ok. 7-kilometrowa mijanka i dwa ok. kilometrowe tunele. To zakres inwestycji, dzięki której odcinek Myślenice – Kraków Główny będzie można pokonać w ok. 40 minut. Myślenice i 3 sąsiednie gminy - razem ok. 72 tys. mieszkańców – mogą uzyskać dostęp do pasażerskich połączeń kolejowych ze stolicą województwa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Orientacyjny termin zakończenia prac projektowych to koniec 2027 r.

Program Kolej Plus

Z Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje zgłoszone przez samorządy 11 województw: 7 inwestycji w województwie śląskim, 5 w lubelskim oraz wielkopolskim, po 4 w małopolskim i mazowieckim, 3 dolnośląskim, 2 w łódzkim, po 1 w lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji programu Kolej Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, jakim jest kolej. Więcej o Programie: https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus

Także inwestycje drogowe

Warto zwrócić też uwagę na inwestycje drogowe zwiększające dostępność komunikacyjną Myślenic.

– Spośród inwestycji, dla których wydawałem pozwolenie na budowę, zwrócę uwagę na budowę węzła „Gaj” na „zakopiance”. „Zrid” podpisałem w październiku 2022 r., inwestycja jest w toku. To przykład projektu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi na kolizyjnym skrzyżowaniu jednopoziomowym, poprzez oddzielenie ruchu na drodze krajowej od ruchu lokalnego na krzyżującej się drodze powiatowej. Analogiczny cel ma węzeł „Myślenice”. Wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Krakowie wpłynął do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 15 marca 2023 r. Aktualnie trwa weryfikacja dokumentów – dodaje wojewoda Kmita.

20230324 Myślenice 20230324 Myślenice 20230324 Myślenice 20230324 Myślenice 20230324 Myślenice 20230324 Myślenice 20230324 Myślenice 20230324 Myślenice 20230324 Myślenice 20230324 Myślenice 20230324 Myślenice 20230324 Myślenice 20230324 Myślenice