W pierwszy dzień wiosny – 21 marca uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale wzięli udział w wydarzeniu „Klasa mundurowa dla czystego środowiska” organizowanego w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Wydarzenie miało miejsce w Lesie Naramskim oraz w Punkcie Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Goszczy – na terenie lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Miechów. Uczniowie w ramach działań proekologicznych mieli za zadanie posprzątać teren lasu, dzięki temu mogli jeszcze bardziej zwrócić uwagę jak ważny jest recykling, poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą roli drzew oraz dowiedzieć się jak zdrowy las wpływa na klimat..
Przelotne opady nie zniechęciły do pracy i w sumie zostało zebranych 50 worków odpadów. W wydarzeniu uczestniczył   Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Marek Piekara, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, Leśniczowie Nadleśnictwa Miechów oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Młodzieży dziękujemy za ich pracę a leśnikom z Nadleśnictwa Miechów za wspaniałą gościnę!


Artykuły promocyjne