– Blisko 11 mln zł – na tyle łącznie opiewają podpisane dzisiaj umowy dla samorządów z powiatów wielickiego i proszowickiego. To tylko pewien wycinek tego, co na drogach gminnych i powiatowych dzieje się w całym województwie. O tym, jak te wszystkie zabiegi są niezwykle potrzebne, wiedzą sami mieszkańcy. To oni są stałymi użytkownikami tych traktów. Każda z inwestycji, która będzie realizowana dzięki rządowym środkom, to nie tylko odpowiedź na potrzebę sprawnej sieci komunikacyjnej, ale także - co ważniejsze – nieustanne podnoszenie bezpieczeństwa jego uczestników – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podpisał dziś umowy potwierdzające przyznane dofinansowanie z przedstawicielami gmin: Proszowice i Gdów oraz powiatów: wielickiego i proszowickiego.  

W wydarzeniu uczestniczyli także: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki, posłowie Józefa Szczurek-Żelazko oraz Piotr Sak.

Blisko 4 mln zł na zadania powiatu proszowickiego i ponad 5,1 mln zł na zadania powiatu wielickiego
- Drogi powiatowe mają swoje dodatkowe zadania. Często bywają swoistym bypassem odciążającym drogi wojewódzkie. Bez wątpienia służą także transportowi pomiędzy miastami będącymi siedzibami powiatów, gmin. Ich jakość wpływa na atrakcyjność regionu. Remonty dofinansowywane ze środków rządowych to również szansa na zrównoważony rozwój – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok powiat proszowicki uzyskał blisko 4 mln zł dofinansowania. Środki pozwolą zrealizować zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Wierzbno, Wroniec, Glewiec. Łącznie metamorfozie poddany zostanie blisko 2-kilometrowy odcinek.

Powiat wielicki uzyskał wsparcie dla dwóch zadań. Są to inwestycje infrastrukturalne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice” – dofinansowanie w wysokości 2 342 192 zł oraz zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko” – o wsparciu w wysokości 2 834 872,24 zł.

Dwa zadania na drogach gminnych
Podczas dzisiejszej uroczystości umowy podpisali także przedstawiciele dwóch gmin. Blisko 1,5 mln zł otrzymała gmina Proszowice. Środki te przeznaczone będą na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stogniowice i Górka Stogniowska.

Natomiast gmina Gdów otrzymała 219 442 zł dofinansowania na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 560153K w km od 0+168 do km 0+524 w miejscowości Świątniki Dolne i Szczytniki”.

Kolejny dobry rok przed małopolskimi drogami
W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin.  Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

Dodatkowe 131 mln zł dla Małopolski na 2023 rok

Jeszcze przez niewiele ponad 2 tygodnie, do 3 kwietnia 2023 roku, trwa dodatkowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki środkom z tego dodatkowego komponentu powstaną m.in. nowe przejścia dla pieszych, drogi dla rowerów, chodniki czy perony przystankowe wraz z dojściami do peronów. Nabór obejmuje również zadania związane z przebudową czy remontem już istniejących przejść, dróg i peronów, które powinny zostać dostosowane do odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Gmina może złożyć 2 wnioski, powiat – 3 wnioski, miasto na prawach powiatu – 2 wnioski, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Środki przeznaczone na dofinansowanie dla województwa małopolskiego to 65 271 604,51 zł. Zadania będą uwzględniane w podziale: 60% gminy, 40% powiaty. Powinny zostać zrealizowane w trybie jednorocznym, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Również ok. 65,3 mln zł to dodatkowa pula, która została przyznana Małopolsce z innego specjalnego naboru na rok 2023, w ramach którego środki zostaną przeznaczone na tzw. remonty nakładkowe. Łącznie złożono 240 wniosków, w tym 208 to wnioski z gmin, a 32 z powiatów. Aplikowało 150 samorządów: 130 gmin i 20 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu, tj. Nowy Sącz i Tarnów. W tej chwili w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzona jest ocena złożonych projektów – podsumowuje I wicewojewoda Ryszard Pagacz.


20230320 RFRD 20230320 RFRD 20230320 RFRD 20230320 RFRD 20230320 RFRD 20230320 RFRD 20230320 RFRD 20230320 RFRD 20230320 RFRD Samorządy z powiatu proszowickiego POWIAT proszowickiGmina ProszowiceSamorządy z powiatu wielickiegoPOWIAT wielickiGmina Gdów