W związku z otrzymaną informacją od Marszałka Województwa Małopolskiego powiadamiamy, iż na stronie internetowej BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: https://bip.malopolska.pl/muw,m,5231,informacje-ogolne.html

udostępnione zostały „dokumenty dotyczące zasad przyznawania i rozliczenia dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych, ubiegających się o dofinansowanie zadań w 2023 roku”. Spółki lub Związki Spółek Wodnych zainteresowane otrzymaniem dotacji winny złożyć stosowny wniosek w terminie do 31 marca 2023 r.

Wszelkich informacji w sprawie udziela :
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa