Prawie 41 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 trafi do samorządów z powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, olkuskiego i miechowskiego. Umowy potwierdzające przyznane dofinansowanie podpisał dziś z samorządowcami wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Blisko 4 mln zł dla samorządów z powiatu chrzanowskiego
Wychodzimy naprzeciw potrzebom tych dużych, ale także tych mniejszych samorządów. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to szansa na poprawę bezpieczeństwa, a co za tym idzie również jakości życia mieszkańców. Dzięki pozyskanym środkom samorządy z powiatu chrzanowskiego przebudują i wyremontują ponad 3 km dróg. 4 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kolejny mocny rządowy wkład w rozwój ziemi chrzanowskiej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Cieszę się, że kolejny raz środki, o które samorządy aplikowały, do nich trafiają. To, co dla nas jest bardzo ważne, to bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zdecydowanie poprawia się ono w Małopolsce. Widzimy to też w naszej części województwa. To bardzo istotne, że samorządy pozyskują również inne środki na rozwój dróg, szczególnie na obszarach wiejskich. Gratuluję skuteczności ich pozyskiwania i mam nadzieję, że będą pojawiać się kolejne aplikacje - mówi poseł Krzysztof Kozik.

Podpisane dziś umowy obejmują dofinansowanie na realizację następujących zadań:
•             gmina Trzebinia – „Przebudowa drogi gminnej 101105K (ul. Trzecia) w km od 0+000,00 do km 0+310,00 w miejscowości Młoszowa” – 528 122,19 zł;
•             gmina Trzebinia – „Remont drogi gminnej 101106K (ul. Szembeka) na odcinku I w km od 0+010,00 do km 0+401,50, na odcinku III w km od 0+466,50 do km 0+863,50 w miejscowości Młoszowa” – 527 973 zł;
•             gmina Alwernia – „Remont drogi gminnej Marii Skłodowskiej-Curie nr 101259K na odc. I w km od 0+000 do 0+684 w miejscowości Alwernia” – 722 281,75 zł;
•             powiat chrzanowski – „Przebudowa drogi powiatowej 1010K w km od 4+359 do km 5+781 w miejscowości Babice” – 2 185 297 zł.

Dzięki środkom w wysokości ponad 1 mln zł gmina Trzebinia zrealizuje w tym roku dwie inwestycje polegające na przebudowie i remoncie dwóch dróg gminnych. Największe dofinansowanie – prawie 2,2 mln zł – trafi natomiast do powiatu chrzanowskiego, który przebuduje niemal 1,5 km drogi powiatowej. Gratuluję samorządowcom pozyskanych środków i życzę sprawnej realizacji inwestycji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ponad 2,4 mln zł dla gminy Zator i powiatu oświęcimskiego

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg szerokim strumieniem płyną do małopolskich samorządów. Dzięki rządowemu dofinansowaniu w powiecie oświęcimskim zostaną przebudowane dwie drogi, których łączny kilometraż wynosi prawie 1,5 km – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nie ma Polski „A” i Polski „B”. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafiają do wszystkich samorządów - niezależnie od tego, kto w nich rządzi. Nowe drogi, chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych z rządowym dofinansowaniem powstają także w tych miejscach, gdzie lokalne władze są krytyczne wobec administracji rządowej. Tak jest np. w powiecie oświęcimskim. Tym różnimy się od naszych poprzedników. Dla nas kluczem jest zrównoważony rozwój całej Małopolski. Tego oczekują od nas mieszkańcy i to wypełniamy – mówi wojewoda Kmita.

Nasze małe ojczyzny są dla nas najważniejszymi miejscami. Rząd jest po to, by te potrzeby pomóc realizować. Każdy obywatel musi czuć, że jest beneficjentem wszystkich pieniędzy rządowych. Mam nadzieję, że budżet będzie na tyle duży, by potrzeby były realizowane – mówi poseł Dorota Niedziela.

Bardzo się cieszę, że spotykamy się tutaj, w Oświęcimiu, w takim gronie. To bardzo istotne, że środki rządowe kierowane są do każdego samorządu. Polska jest jedna. Tak rząd podchodzi do inwestycji. Współpraca między rządem i samorządem jest na bardzo dobrym poziomie – mówi poseł Rafał Bochenek.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu zrealizowane zostaną następujące zadania:
•             gmina Zator – „Przebudowa drogi gminnej 510424K w km od 0+015 do km 0+149, w miejscowości Graboszyce” – 323 369 zł;
•             powiat oświęcimski – „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w km od 1 +611,41 do km 2+740,06 w miejscowości Gorzów” – 2 114 644 zł.

Przyznane ponad 2,4 mln zł pozwoli przebudować drogę gminną w Zatorze oraz powiatową w miejscowości Gorzów. To wydawać by się mogło niewielkie inwestycje, ale mające duże znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i licznie przejeżdżających przez teren powiatu turystów. Właśnie takie inwestycje wpływają na zrównoważony rozwój regionu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Blisko 8 mln zł dla samorządów z powiatu wadowickiego


Dopinamy ostatnich formalności. Są one niezbędne dla uruchomienia środków finansowych przyznanych gminom i powiatom. A jest ich całkiem sporo. To łącznie blisko 8 mln zł dla powiatu wadowickiego. Wśród projektów są te z największym dofinansowaniem, jak zadanie gminy Kalwaria Zebrzydowska, którego dofinansowanie dla przebudowy drogi gminnej przekracza 3,4 mln zł, jak i mniejsze, np. zadania gminy Spytkowice, które otrzymują około 250 tys. zł dofinansowania – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

To niezwykle ważne wydarzenie. Do naszych samorządów trafią kolejne środki na budowę, przebudowę, modernizację i remonty lokalnych dróg. Dróg, którymi codziennie się poruszamy, docieramy do szkół, do pracy, do wszelkiego rodzaju instytucji i obiektów użyteczności publicznej. Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy tak wspaniale gospodarują powierzonymi środkami, dbają o wizerunek i dobry klimat każdej jednostki samorządowej. Dziękuję także rządowi, który dba i troszczy się o rozwój każdej gminy i każdego regionu w Polsce. Życzę, aby inwestycje przynosiły oczekiwany efekt – mówi poseł Marek Polak.

– To kolejna okazja do radości. Cieszę się, że dzisiaj kolejny raz możemy Państwu pogratulować. W pierwszej kolejności skuteczności. Tego, że to Wy, samorządowcy, wiecie, jak po te środki sięgnąć. Wielkie podziękowania w stronę Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pana Ministra Andrzeja Adamczyka i Pana Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity. Infrastruktura to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim bezpieczeństwo naszych dróg, chodników i mostów. Bezpieczeństwo jest bezcenne, jest najważniejsze – mówi poseł Filip Kaczyński.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska zrealizuje w ramach tegorocznego naboru do RFRD zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470112 K „Przez Wieś” w km 0+400  - 1+875 w miejscowości Zarzyce Wielkie”. To inwestycja, która otrzymała w tym rejonie najwyższe dofinansowanie. Wynosi ono 3 402 459,78 zł.

Dwie kolejne inwestycje, których wsparcie wynosi około miliona złotych, to zadanie powiatu wadowickiego dotyczące przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Nidek (dofinansowanie w wysokości 1 063 385 zł) oraz inwestycja gminy Wadowice polegająca na budowie drogi gminnej w miejscowości Chocznia (wsparcie w wysokości 981 432 zł).

Gmina Wadowice zgłosiła także drugie zadanie infrastrukturalne, które także uzyskało finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. To budowa drogi gminnej w miejscowości Zawadka. Wysokość przyznanych środków wynosi w tym przypadku 885 371,66 zł.

W powiecie wadowickim swoje zadania zrealizują także gminy Spytkowice, Mucharz i Tomice. Pierwsza z nich uzyskała łączne dofinansowanie w wysokości 430 066,89 zł na dwa zadania w zakresie remontów drogi gminnej w Spytkowicach i Ryczowie.
Wyremontowana zostanie także gminna droga w miejscowości Jaszczurowa. To inwestycja realizowana przez gminę Mucharz. Podpisana dzisiaj przez wojewodę Kmitę umowa potwierdza przyznanie na ten cel 683 850,09 zł.

537 549 zł otrzymała natomiast gmina Tomice. Środki pozwolą zrealizować zadanie pn. „Remont drogi gminnej ul. Radwany nr 470421K w km od +1.678 do +2.668 w miejscowości Witanowice”.

Dwa zadania w powiecie suskim

Samorządy z powiatu suskiego otrzymały łącznie ponad 3,1 mln zł. W tym powiecie zrealizowane zostanie jedno zadanie powiatowe i jedno gminne:
•             gmina Maków Podhalański – „Remont drogi gminnej nr 440784K os. Polańscy na odcinku I w km od 0+019,00 do 0+082,00, na odcinku II w km od 0+116,00 do 0+152,00, na odcinku III w km 0+160,00 do 1+480,00 (z wyłączeniem w km 1+230 do km 1+324) w miejscowości Żarnówka” – dofinansowanie w wysokości 854 339 zł;
•             powiat suski – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów-Mąkacz-Bystra w km od 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowościach Jordanów i Bystra Podhalańska” – dofinansowanie w wysokości 2 300 608 zł.

Zrównoważony rozwój to ten, który niweluje bariery i daje równe szanse. To jedno z flagowych zadań rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Urealnia się ono także między innymi poprzez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Inwestycje, których dotyczą podpisane dzisiaj umowy – a w skali województwa jest ich wielokrotnie więcej – to dowód naszej dbałości o dobrą infrastrukturę drogową w Małopolsce, a także o komfort mieszkańców, przedsiębiorców i uczestników ruchu drogowego – dodaje wojewoda Kmita.

Prawie 4,3 mln zł dla ziemi myślenickiej

Trzy inwestycje na drogach z dofinansowaniem ponad miliona złotych, w tym jedno na poziomie prawie 1,7 mln zł. Łącznie 4 249 406,63 zł dla samorządów ziemi myślenickiej. Podpisane dzisiaj umowy to cztery zadania infrastrukturalne w Pcimiu, Skomielnej Białej i dwa w Głogoczowie. To drogi, które zostaną wyremontowane lub przebudowane. Podpisane dziś umowy to ostatnie formalności umożliwiające realizację tych inwestycji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

360 mln zł z rządowych środków trafiło w ostatnich latach do naszego powiatu. Serdecznie dziękuję za to Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie. Na tym jednak nie koniec. Samorządowcy już przygotowują się do następnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – mówi poseł Władysław Kurowski.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to narzędzie rządowego wsparcia samorządów. To sposób na to, by starosta, wójt czy burmistrz nie musiał odkładać inwestycji w infrastrukturę na później. Wszyscy zgadzamy się, że trakty komunikacyjne powinny być dobrej jakości. Sprawność przemieszczania się to nie tylko łatwiejsza realizacja codziennych zadań, ale także większe bezpieczeństwo – dodaje wojewoda Kmita.

Trzy zadania gminne z powiatu myślenickiego, na które wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał dziś umowy, to inwestycje:
•             gminy Myślenice – „Przebudowa drogi gminnej w km od 00+000 do km 0+830.60 (z wyłączeniem odcinka w km 00+280,00 do km 00+332,00) w miejscowości Głogoczów” – dofinansowanie w wysokości 1 649 082,63 zł;
•             gminy Pcim – „Remont drogi gminnej K540356 w km od 0+000 do km 0+648 w miejscowości Pcim” – dofinansowanie w wysokości 1 020 118 zł;
•             gminy Lubień – zadanie pn. „Remont drogi gminnej Skomielna Biała - Ośrodek zdrowia Banasiowa nr K540174 w km 0+860 do km 1+190 w miejscowości Skomielna Biała” – dofinansowanie w wysokości 455 206 zł.

Natomiast powiat myślenicki otrzyma rządowe wsparcie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr K1941 w km od 0+680 do 1+175 w miejscowości Głogoczów”. Dofinansowanie w tym wypadku wyniosło 1 125 000 zł.

Warto wspomnieć, że Myślenicom została również przyznana dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. 1 841 966 zł to dotacja na inwestycję dotyczącą odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej Krzyszkowice-Brzeg w miejscowości Krzyszkowice. Szkody powstały w lipcu 2021 roku.

Ponad 13,2 mln zł na zadania powiatowe
Dwa zadania powiatu miechowskiego i jedno zadanie powiatu olkuskiego, które uzyskały wsparcie, to drogi o długości prawie 5,8 km. Jak istotne są to zadania, świadczy wartość samego dofinansowania.

Dla przebudowy drogi powiatowej w Jaksicach, Kamieńczycach i Komorowie (pełna nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w miejscowości Jaksice, Kamieńczyce i Komorów”) to 5 807 375 zł. Drugie zadanie powiatu miechowskiego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187K w km od 0+000 do km 0+584 w miejscowości Podmiejska Wola i Chodów” otrzymało środki w wysokości 562 800 zł.

Natomiast powiat olkuski otrzymał wsparcie w wysokości 6 857 864 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży”.

- Drogi powiatowe i gminne mają swoje wyjątkowe znaczenie lokalne. To właśnie po nich najczęściej poruszają się mieszkańcy w drodze do pracy, sklepu, szkoły, przychodni. Stanowią często także ważne odcinki dla lokalnych przedsiębiorców. Warto pamiętać o ich znaczeniu. Dziurawe trakty muszą przejść do historii – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Trzeba przy okazji docenić samorządy, które sięgają po rządowe środki. Warto podejmować te starania. Warto inwestować w dobro małych ojczyzn – dodaje wojewoda Kmita.

6 zadań gminnych na odcinkach dróg o łącznej długości ponad 6,3 km

Z obecnych na dzisiejszym wydarzeniu przedstawicieli gmin, każda otrzymała dofinansowanie dla jednego zadania infrastrukturalnego.

Dla gmin z powiatu miechowskiego są to:
•    wsparcie w wysokości 664 395 zł dla gminy Miechów – na zadanie pn. „Remont drogi gminnej K 140253 ulica Janów Górny w km 0+000 do km 0+261 w miejscowości Miechów”;
•     wsparcie w wysokości 1 178 016 zł dla gminy Gołcza – na zadanie pn. „Remont drogi gminnej K140115 w km od 2+900 do km 5+450 w miejscowości Czaple Wielkie”.

Natomiast umowy z gminami z powiatu olkuskiego to:
•    wsparcie w wysokości 693 844,23 zł dla gminy Bukowno – na zadanie pn. „Remont drogi gminnej K120066 - ul. Niepodległości  w km od 0+000,00 do km 0+365,81 w miejscowości Bukowno”;
•    wsparcie w wysokości 2 081 439 zł dla gminy Klucze – na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu”;
•    wsparcie w wysokości 1 050 000 zł dla gminy Wolbrom – na zadanie pn. „Remont drogi gminnej 120657K w km od 0+000 do km 1+595 w miejscowości Wolbrom, Kolonia Wymysłów, Łobzów”.

Wsparcie w wysokości 238 779 zł trafi także do gminy Trzyciąż na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w km od 0+000 do km 0+715 w miejscowości Milonki”.

Kolejny dobry rok przed małopolskimi drogami
W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg – z listy podstawowej – w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin.  Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

Dodatkowe 131 mln zł dla Małopolski na 2023 rok

Jeszcze przez 3 tygodnie, do 3 kwietnia 2023 roku, trwa dodatkowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki środkom z tego dodatkowego komponentu powstaną m.in. nowe przejścia dla pieszych, drogi dla rowerów, chodniki czy perony przystankowe wraz z dojściami do peronów. Nabór obejmuje również zadania związane z przebudową czy remontem już istniejących przejść, dróg i peronów, które powinny zostać dostosowane do odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Gmina może złożyć 2 wnioski, powiat – 3 wnioski, miasto na prawach powiatu – 2 wnioski, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Środki przeznaczone na dofinansowanie dla województwa małopolskiego to 65 271 604,51 zł. Zadania będą uwzględniane w podziale: 60% gminy, 40% powiaty. Powinny zostać zrealizowane w trybie jednorocznym, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Zachęcam wszystkie samorządy do wzięcia udziału w tym dodatkowym naborze na rok 2023. Udowodnijmy po raz kolejny, że dobra współpraca pomiędzy stroną rządową a samorządową przynosi oczekiwane efekty. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to nasza wspólna sprawa i wspólna troska o mieszkańców – mówi wojewoda Kmita.

Również ok. 65,3 mln zł to dodatkowa pula, która została przyznana Małopolsce z innego specjalnego naboru na rok 2023  naboru, w ramach którego środki zostaną przeznaczone na tzw. remonty nakładkowe. Łącznie złożono 240 wniosków, w tym 208 to wnioski z gmin, a 32 z powiatów. Aplikowało 150 samorządów: 130 gmin i 20 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu, tj. Nowy Sącz i Tarnów. W tej chwili w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzona jest ocena złożonych projektów.

RFRD to narzędzie kompleksowe, strategiczne z punktu widzenia poprawy stanu dróg lokalnych. Nabory na rok 2023 doskonale to pokazują. Z jednej strony środki trafiają na modernizacje dróg lokalnych („główny” nabór), z drugiej do miast wojewódzkich. Ponadto w tym roku są dwa dodatkowe komponenty RFRD: remonty nakładkowe oraz poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – podsumowuje wojewoda Kmita.20230313 Kraków MUW umowy 20230313 Kraków MUW umowy 20230313 Kraków MUW umowy 20230313 Kraków MUW umowy 20230313 <a href=Chrzanów starostwo " style="margin-right:10px;" />20230313 <a href=Chrzanów starostwo " style="margin-right:10px;" />20230313 <a href=Oświęcim starostwo umowy " style="margin-right:10px;" />20230313 <a href=Oświęcim starostwo umowy " style="margin-right:10px;" />20230313 <a href=Oświęcim starostwo umowy " style="margin-right:10px;" />20230313 Myślenice umowy 20230313 Myślenice umowy 20230313 Myślenice umowy 20230313 Myślenice umowy 20230313 <a href=Wadowice umowy " style="margin-right:10px;" />20230313 <a href=Wadowice umowy " style="margin-right:10px;" />Samorządy z powiatu wadowickiegoSamorządy z powiatu olkuskiego otrzymały na nowe zadaniaSamorządy z powiatu miechowskiegoSamorządy z powiatu myślenickiegoSamorządy z powiatu suskiegoSamorządy z powiatu oświęcimskiegoSamorządy powiatu chrzanowskiego