Podczas dzisiejszej wizyty w Wadowicach wojewoda małopolski Łukasz Kmita poprosił parlamentarzystów i samorządowców o wspólne złożenie kwiatów przed pomnikiem Świętego Jana Pawła II.

- Chcemy być wierni i będziemy wierni nauczaniu naszego wielkiego Rodaka. Nie wyobrażam sobie, aby będąc w rodzinnym mieście naszego kochanego Papieża, choć na chwilę nie zatrzymać się przy Jego domu rodzinnym i Jego pomniku - podkreślił wojewoda Kmita.

Łukasz Kmita przebywał w Wadowicach z wizytą roboczą, podczas której w sali Starostwa Powiatowego podpisane zostały umowy potwierdzające dofinansowanie do remontów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Będąc tu, w Wadowicach, i dokładając kolejną cegiełkę do rozwoju samorządów poprzez wsparcie w modernizacji dróg, warto jednak zatrzymać się nad tym, co najcenniejsze. Poprzez oskarżenia i manipulacje próbuje się zabrać nam, Polakom, nasz największy autorytet, jakim jest Święty Jan Paweł II, patron Małopolski. Dlatego proszę każdego z Was obecnych tu na sali,  abyśmy po podpisaniu umów wspólnie, w geście solidarności, złożyli kwiaty i pomodlili się w intencji naszej Ojczyzny i Małopolski - podkreślił wojewoda Kmita.

Zarówno przedstawiciele parlamentu - posłowie Filip Kaczyński i Marek Polak - jak i samorządowcy - starostowie wadowicki i suski oraz burmistrzowie i wójtowie z samorządów - chętnie włączyli się w tę inicjatywę. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zapowiedział także, że wystosuje do wszystkich 182 włodarzy małopolskich miast i gmin oraz starostów apel o uczczenie Jana Pawła II specjalną uchwałą.

- Ma to być nasze wspólne  świadectwo, że nie zgadzamy się na niszczenie świętości, na fałszywe oskarżenia i próby dezawuowania nauczania pochodzącego z Małopolski  największego z rodu Polaków. Zamierzam poprosić zarówno wójtów, burmistrzów,  starostów, jak i państwa radnych o podjęcie tej inicjatywy. Wiemy, jak ogromny wkład miał Jan Paweł II w powstanie "Solidarności", jakie zasługi ma w przemianach demokratycznych w naszym kraju. Jego nauczanie dodawało Polakom nadziei w czasach próby - w czasach głębokiego komunizmu w Polsce. Dziś jesteśmy winni stanąć po stronie prawdy i opowiedzieć się za tym, aby nie deptano pamięci o naszym wielkim Papieżu - podkreślił wojewoda Kmita.

Jednocześnie wojewoda zapowiedział, że jeszcze dziś na budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zostanie powieszony specjalny baner z wizerunkiem Papieża i hasłem: „Pamiętamy, Kochamy, Będziemy Bronić. Święty Janie Pawle II - módl się za nami".

Baner został sfinansowany ze środków własnych Łukasza Kmity.

20230313 <a href=Wadowice pomnik " style="margin-right:10px;" />20230313 <a href=Wadowice pomnik " style="margin-right:10px;" />20230313 <a href=Wadowice pomnik " style="margin-right:10px;" />20230313 <a href=Wadowice pomnik " style="margin-right:10px;" />20230313 <a href=Wadowice pomnik " style="margin-right:10px;" />Jan Paweł II