Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion składa policjantkom oraz pracownicom cywilnym życzenia z okazji Dnia Kobiet