Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia gościła dziś w Operze Krakowskiej. W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity w wydarzeniu udział wziął I wicewojewoda Ryszard Pagacz, który wręczył pracownikom urzędów pracy Medale za Długoletnią Służbę.

W wydarzeniu udział wzięli: poseł Urszula Rusecka, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz wicemarszałkowie województwa Łukasz Smółka i Józef Gawron.

- Dziękuję wszystkim Państwu za wkład, jaki wnosicie w małopolską służbę publiczną. Organy zatrudnienia mają ogromne znaczenie w całym systemie rynku pracy. Dziś Państwa zaangażowanie i długoletnia służba zostały docenione państwowymi odznaczeniami, nadanymi przez Pana Prezydenta. Dziękuję za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Niech te Medale będą symbolicznym wyrazem wdzięczności za Państwa pracę dla Małopolan. Serdecznie gratuluję! – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia I wicewojewoda małopolski Ryszard

20230215 Słuzba Pracy 20230215 Słuzba Pracy 20230215 Słuzba Pracy 20230215 Słuzba Pracy 20230215 Słuzba Pracy 20230215 Słuzba Pracy 20230215 Słuzba Pracy 20230215 Słuzba Pracy