11 lutego 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się „Dzień otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego” (PID).

W ramach wydarzenia możliwe będzie:
  -  dołączenie dokumentów do spraw w toku,
  -  uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
  -  uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
  -  uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,
  -  możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.

Wydarzenie jest częścią Projektu Wojewody Małopolskiego nr 12/14-2022/OG-FAMI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji pt. „Małopolska otwarta”.


Plakat PLPlakat ENGPlakat UAPlakat RU